.

.

רוצה להגשים? לשנות? להתעצם? תתקשר 054-6337762 מלווה תהליכי שינוי, העצמה והגשמה אישית ועסקית

מכיר/ה את זה שיש לכל אחד חלום שהוא/היא רוצה להגשים ? מכיר/ה את הפעמים בהם ויתרת על החלום כי זה לא הזמן, כי אני לא מספיק טוב/ה, כי אין לי זמן, כי זה לא העיתוי המתאים? כי אני פוחד/ת להיכשל? כי אני פוחד/ת להצליח? כי אחרים כבר עושים זאת ובטח עושים זאת יותר טוב ממני?
כולנו מכירים...
מי את/ה? מהו רצון ליבך האמיתי?,מהו החלום,החזון,היעוד שלך? העשייה שלך מדברת את רצון ליבך? האם קיים שם חופש בחירה אמיתי שמחובר למי שאת/ה? רוצה להרגיש שאת/ה חי/ה את החיים וחי/ה אותם במלואם, בתשוקה ובביטוי והגשמה מלאים של מי שאת/ה?

אז הנה הזדמנות עבורך להגשים את חלומך – אם זה בבניית עסק, אם זה למצוא אהבה, אם זה לשנות משהו בחייך כמו מגורים, עיסוק, יחסים, להנהיג, לתת מהשפע שלך לאחרים.
הזמן הוא תמיד עכשיו, לא אחר כך, לא כש...
ללכת מעבר לפחדים, מעבר לקול הקטן שלוחש לנו בלב- כן, אתה יכול אבל... מי שלא מנסה לא נכשל...ומי שנכשל, לומד עד שהוא מצליח...

תתקשר 054-6337762 מלווה תהליכי שינוי, העצמה והגשמה אישית ועסקית

תפקידי המנהל הישיר - חלק 4: מחויבות ארגונית

מחוייבות ארגונית היא תגובה רגשית או עמדה המחברת וקושרת את הפרט לארגון
(, Morrow,1993;Steers& Porter , 1979;Sheldon,1971;Porter et al,1974;Mottaz,1986)
Allen&Meyer,1991 מגדירים מחויבות ארגונית כמצב מנטלי (Mind set) של רגשות ואמונות בנוגע ליחסי העובדים בארגון. מחקרים נוספים שבוצעו מגדירים את האינטראקציה של עובדים וארגונים כמבטאים מחוייבות רגשית (Affective) או מחויבות מכשירנית (Instrumental) המבוססת תגמולים .
המחויבות במחלקה A היא מחויבות רגשית בגלל גיבוש הצוות ומענה על החוזה הפסיכולוגי הצוותי ואילו במחלקה B המחויבות היא מכשירנית בגלל הנעתם רק על ידי תגמולים.
גישה המתבססת על קשר פסיכולוגי בין פרטים לארגונים ,על פי מחקרים בפסיכולוגיה חברתית על שינוי עמדות, מגדירה שלוש רמות בלתי תלויות לפי רצף של עוצמת קשר הולכת וגדלה: (O'reilly & Chatman,1986 )
 • שלב ההתרצות/הכנעה (Compliance)- הפרט מקבל מרות תמורת תגמול ומשך חייה כמשך התגמול.
 • שלב ההזדהות (Identification)- שאיפת הפרט לקבל ולשמר את חברותו בארגון מתוך הזדהות עם ערכיו ותרבותו והרגשת גאווה על השתייכותו לארגון ,אשר משך חייה כמשך החברות בארגון.
 • שלב ההפנמה (Internalization)- שילוב מיטבי ועוצמתי בין ערכי הפרט לערכי הארגון אשר הופכת לגורם מעכב חזק בפני עזיבת הארגון.
Mowday,Steers &Porter,1982 (אצלAllen&Meyer(1991) ) הרחיבו והבחינו בין מחוייבות מחשבתית/עמדתית לבין מחוייבות התנהגותית. במחוייבות מחשבתית מעריכים העובדים על פי ערכיהם ומטרותיהם את מידת ההתאמה לאלו של הארגון והתנאים בהם העובד מצוי, מעצבים את מחשבתו והתנהגותו ואילו במחויבות התנהגותית, הפרט מחוייב להתנהגות מסויימת (ביצועים, השארות בארגון וכדומה) ולאו דוקא לארגון וההתנהגות עצמה מעצבת את ההתנהגויות הנוספות. Buchanan (1974) ו- Steers (1977) ( אצל Allen&Meyer(1991) )שמים את הדגש על התנאים שתרמו למחויבות המחשבתית ואילו ההתנהגותית היא תוצאה של מחויבות זו.

1Allen&Meyer,199 משלבים בין המחויבות המחשבתית/עמדתית לביו מחוייבות התנהגותית ומציעים מודל למרכיבי המחוייבות:
· מחוייבות רגשית (Affective commitment)- קשר רגשי בין הפרט לארגון ,מעורבות לצורך השגת יעדי הארגון והזדהות עם מטרותיו. עובד כזה ישאר בארגון בגלל רצונו הרגשי. הגורמים המשפיעים על מחויבות זו (שקודמים למחויבות זו) על פי Mowday et al.(1982) אצל Allen&Meyer,1991: מאפיינים אישיים (דמוגרפית-מחויבות ארגונית גבוהה יותר בקרב עובדים מבוגרים וותיקים יותר. כקבוצה, נשים נוטות להיות מחויבות יותר לארגונים מגברים, ועובדים בעלי השכלה נמוכה יותר נוטים להיות יותר מחויבים לארגון מאלו בעלי השכלה גבוהה יותר, אישיות וערכים,השגיות),מאפייני המבנה הארגוני –ביזור קבלת ההחלטות,מידת ההוגנות, מדיניות ותהליכים רשמיים ובהירים)-
נסיון בעבודה (מחויבות ארגונית נוטה להיות חזקה יותר בקרב עובדים בעלי ניסיון רב יותר בעבודה, התנסויות שמספקות צרכים מסויימים אצל העובדים ובמתאם עם ערכיהם (Herzberg, 1966 אצל Allen&Meyer,1991)כמו אתגר,אוטונומיה,קשרי מנהלים-עובדים ), ומאפיינים הקשורים לתפקיד- מחויבות ארגונית נוטה להיות חזקה יותר בקרב עובדים בעבודות מעשירות וכאלו שמערבות רמות נמוכות של קונפליקטים וחסר בהירות בתפקיד.
 • מחוייבות המשכית (Continuance commitment)- מחוייבות מחושבת המבוססת על יחסי חליפין בהם תרומתו של העובד מהווה את הבסיס לתגמול. העובד ישאר בארגון כי הוא צריך לעשות כך בגלל ה"מחיר" שעליו יהיה לשלם אם יעשה כן (אין מקום חליפי,הטבות כספיות, מעמד וכדומה). על פי תיאוריית ה-Side Bets של Becker (1960) (אצל (Malhotra & Mukherjee (2004) שככל שהעובד ותיק יותר בארגון הוא צובר יותר נכסים והטבות המונעים ממנו לעזוב את הארגון. Rusbult & Farrel (1981,1983) אצל Allen&Meyer,1991 סברו שככל שההשקעה בארגון/בעבודה גדלה והאלטרנטיבות האחרות פוחתות, כך צומחת המחוייבות של העובד.
 • מחוייבות נורמטיבית (Normative commitment)- עובד כזה יחוש חובה להשאר בארגון למרות שחש מיותר וחסר יכולת שליטה בנעשה בגלל השפעות של נסיון חיים קודם, משפחה,תרבות ומתהליך סוציאליזציה שעבר בארגון (Wiener (1982) אצל(Allen&Meyer(1991) . School (1981) אצל Allen&Meyer,1991 טוען שטובות הנאה שארגון משקיע בעובד כמו הכשרה, הדרכה וכדומה גורמים לעובדים לחוש חוסר איזון ביחסי עובד מעביד ויוצרים מחויבות מצד העובד עד ש"חוב" זה נסגר על ידם.
ביטוי לכוח היחסי של הזדהות הפרט ומעורבותו בארגון כולל שלושה ביטויים של קשר זה: (Mowday,Steers &Porter,1982 אצל,1990 Allen&Meyer,1997)
 1. אמונה וקבלה חזקה של מטרות ויעדי הארגון.
 2. נכונות להשקיע מאמץ ניכר עבור הארגון
 3. שאיפה חזקה להשאר בארגון.
חוקרים נוספים מצאו קשרים בין מחוייבות ארגונית לבין אפקטיביות והתנהגויות ארגוניות כמו מעורבות בעבודה,העדרויות,שביעות רצון ויחסי מנהלים ועובדים (; Eby et al,1999 אצלMalhotra&Mukherjee (2006) ;Allen&Meyer,1991;) ונראה שרמה גבוהה של מחויבות ארגונית תהיה לתועלת הארגון.
במחקרם של Anita et al. (2007) נמצא שכשתפיסת ההעצמה בארגון גבוהה, המחויבות הארגונית גדלה בהתאמה ושגברים מחוייבים פחות לארגון.
מחקרים מראים על קשר חיובי בין מאמץ ביצוע בעבודה ומחויבות (אצל Allen&Meyer(1990) ) ; Bashow&Grant,1994 Mowday,Porter,Dubin ,1974 (אצל Malhotra & Mukherjee 2004) ) )ועובדים מבצעים את עבודתם מעבר לנדרש במסגרת תפקידם כשהם בעלי מחויבות גבוהה (Shore&Wayne,1993).
Allen&Meyer(1991) סברו כי הרצון להשתייך לארגון, הפחתת הרצון לנטישה והשקעת מאמצים בתועלות הארגון ואיכות הביצועים –גבוהים יותר במחויבות הרגשית מאשר במחויבות ההמשכית או הנורמטיבית למרות שגם רמה גבוהה של מחויבות המשכית יכולה לקשור את העובד לארגון . אנשים אשר מרגישים מאד מחויבים לארגון מתנהגים באופן שונה מאלו שאינם מחויבים לארגון.
לעומתם Smith(2000) (אצל Lee et al.(2001) ) מצאה, כי הערכת ביצועים נתפסת של העובדים התגלתה בקשר חזק למימדי מחויבות נורמטיבית ואפקטיבית .

בכדי להעלות את רמת המחוייבות הארגונית על המנהלים הישירים לפעול למימוש החוזה הפסיכולוגי של עובדיהם, להגביר את האמון שלהם בצוות ובארגון על ידי הפעולות שנרשמו בסעיפים הקודמים.
מנהל מחלקה B דואג לשמור על מונהגים חלשים ותלויים ולהחדיר נאמנות אישית ולא מחויבות לאידיאלים. כדי להצליח,אומר דרוקר (1992), אין די עוד להיות "מנהל" בנוסח האתמול,נוכח השינויים המתחוללים בעולם,על העומד בראש העסק להיות "מנהיג".
במחלקה B ,העובדים מול הלקוחות צריכים להיות מוסמכים לבצע את תפקידם. המנהל צריך להעניק לעובדים מול הלקוחות (Front Line) את הכלים,המשאבים והתמיכה שהם צריכים על מנת לטפל בלקוחות.
תמיכה צריכה להיות בכל רמות הניהול וחייבת להיות מחויבות אישית של כל עובדי החברה.
הכל צריך להיות מלווה באחריות, ברישום ובמעקב, צריך להיות מדיד, על מנת שנוכל להבחין בשיפור. כל אחד צריך להבין מדוע זה מוביל להצלחה של החברה.
בכדי לסכם:
• בניית מסלולי הדרכה וקידום לשימור עובדים איכותיים בארגון וחיזוק מחויבותם הארגונית ואיכות הביצועים בעיקר בנושא מתן שירות פנימי וחיצוני.
• שיתוף כל העובדים במחויבות וביוזמה למצוינות במחלקת B.
• הגדרת התנהגויות יומיומיות הן ברמה אישית והן צוותית שממחישות מחויבות ארגונית מלאה למתן שרות מצוין ללקוחות פנים וחוץ .
• טיפוח ותגמול המצוינות בשירות.
שינוי המתרחש בשלושה תחומים עיקריים:
שינוי המודעות, יצירת הזדהות ויישום בהתנהגות.יישום השינוי ניתן למימוש באמצעות מכלול של פעילויות ברמות שונות וביניהם רמת ההשקעה של העובדים והמנהלים וברמת התמיכה והחיזוקים להם הם יזכו. בכדי להפנים את חשיבות איכות מחלקה B בתרבות הארגונית , ובהפנמת ערך המצוינות בשרות כערך ארגוני קריטי ,ציוותי ואישי, וביצירת מחויבות טוטאלית למצוינות במתן שרות יש צורך בהפנמת עמדה המתבססת על אמונות וערכים, על אידיאולוגיה ותפיסת עולם שמעוגנים בפתוח וטיפוח של איכות חיים בעבודה ובצוות, אידיאולוגיה שמחוללת רצון עז לתת שרות "מעל ומעבר" ולהיות גאה בכך, יש צורך להבין מה מניע את העובדים או לחילופין, מה מעכב מחויבות ארגונית חיובית עמוקה שכזו לביצועים איכותיים.
נשאלת השאלה כיצד מימוש החוזה הפסיכולוגי משפיע על המחוייבות הארגונית של העובד והאם למימוש החוזה הפסיכולוגי יש השפעה על האמון ובעקיפין על המחוייבות הארגונית.
הפרת החוזה הפסיכולוגי קורה כשהעובד רואה שהארגון נכשל במימוש אחד או יותר ממחויבויותיו בחוזה הפסיכולוגי.כשהחוזה מופר העובדים חשים כעס, תיסכול וטינה שיכולים להוביל להתדרדרות באמון ביחסים. ((Morrison & Robinson,(1997 אצל Dainty et al (2004) ).
זה עלול להוביל לחוסר מוטיבציה, הפחתת שביעות הרצון ונסיגה במחויבות הארגונית כמו העדרויות,ירידה באיכות הביצועים ואפילו נטישה.
(Robinson and Rousseau (1994) אצל ( 2007) Grimmer & Oddy).
בחוזה הפסיכולוגי החדש עובדים צעירים ושאפתניים שמצפים לתגמולים מהירים, מחפשי אתגרים, שאינם מוכנים להשקיע בארגון לטווח ארוך ולכן ארגונים יתקשו לשמור על מחויבות של עובדיהם Hiltrop,1996) אצל Dainty et al (2004)).
2007) , טוענים כי Grimmer & Oddy אצל Cavanaugh and Noe (1999)
בעבר הארגון שימר עובדים על ידי תגמולים והבטיח לעובד תעסוקה עד גיל פרישה ועובדים פיתחו מחויבות ארגונית יותר מלתפקיד. כיום ארגונים אינם יכולים להבטיח בטחון תעסוקתי כחלק מהחוזה הפסיכולוגי ,והעובדים מחויבים יותר לתפקיד שלהם מאשר לארגון עצמו ולכן משפרים את ביצועיהם באופן מתמיד על מנת לעמוד בשינויים הארגוניים.
אבחנה של Stalker( 2000) לגבי ההבדל בין ממדי המחויבות הארגונית לבין החוזה הפסיכולוגי החדש שמתבטא במחויבות למקצוע והמתייחסת לאמונת האדם בקבלת הערכים של מקצועו, הזדהות והיענות למטרות המקצוע, לסטנדרטים שלו, אחריות, אוטונומיה, השינויים שארגונים עוברים כיום עולה השאלה איזה מימד מחויבות ארגונית רלוונטי כיום יותר ועד כמה התנהגויות בלתי הוגנות מצד המעסיק או כאלה הנתפסות כבלתי הוגנות בעיני העובדים כגון: פיטורים ללא הסבר, הורדות שכר רק ברמות ביניים ומטה, הורדת הטבות חד צדדית וכיו"ב ,משפיעות על מימדי המחויבות הארגונית ועל ביצועים כתוצאה נלוות מכך..
ממצא מעניין במחקרה של Smith(2000) אצל Meyer& Smith(2000) היה שהקשר בין הערכת תוכניות תגמולים (כחלק מחוזה פסיכולוגי )לבין מחויבות אפקטיבית נמצא כמתמתן לחלוטין דרך משתנה צדק פרוצדוראלי (כגורם לאמון ארגוני ) ותמיכה חברתית אך זה לא השפיע כך במימד מחויבות נורמטיבית .ממצא זה מעלה מחשבה שגורם אחר קושר בין רמת הביצועים הנתפסת לבין רמת המחויבות הנורמטיבית. Smith(2000) טוענת שקבלת התגמולים מהמעסיק נתפסת ע"י העובד כמילוי חלקו של המעסיק בחוזה הפסיכולוגי.כאשר המעסיק מילא את חלקו בחוזה זה ייתכן והדבר יוצר מחויבות נורמטיבית של השארות בארגון כצורה של מילוי חלקו של העובד בחוזה הפסיכולוגי.
אם זה באמת המקרה ,טוענת החוקרת ,הדבר עשוי להיות בעל שתי השלכות חשובות: 1. קיים הבדל מובחן בין שני סוגי המחויבויות. 2. חוקרים המתעניינים בהשפעת קיום/הפרת החוזה פסיכולוגי על מחויבות עובדים עשויים למצוא תועלת במדידת המחויבות הנורמטיבית ביחס לתפיסת קיום החוזה הפסיכולוגי מצד המעסיק במקום או במקביל למחויבות אפקטיבית.
(Meyer& Smith(2000)) .
WHITENER(2001) מדגישה את תפקיד הארגון בשימור המחויבות הארגונית.
החוקרת מצאה קשר חזק בין רמת מחויבות ארגונית של העובדים לבין תמיכה ארגונית נתפסת-כלומר האופן בו העובד תופס את תמיכת הארגון בו כחלק מחוזה פסיכולוגי. הבסיס התאורטי ממנו יוצאת החוקרת ואשר ממצא זה מחזק אותו היא תאוריית החליפין של
Homans (1964) אצל Nurse, L.,2005, , ו-(BLAU(1961 אצל Heron(2005) & Thompson המדגישה את ההדדיות ביחסי חליפין כמרכיב מרכזי ביחסי אימון ובנכונות נתינה בין שני צדדים.
החוקרת בדקה את משתנה האמון (
TRUST) ומצאה כי אמון בהנהלה-מרכיב מרכזי בחוזה הפסיכולוגי, ממתן את הקשר בין תמיכה ארגונית נתפסת לבין מחויבות, כלומר אמון רב יותר יחזק את הקשר בחוזה הפסיכולוגי והפוך.
ממצא נוסף חשוב של החוקרת היה סוג מערכת התגמולים של הארגון ,כאשר, בארגונים עם מערכות תגמולים פנימיות ושיטות הערכת עובדים ופיתוח עובדים כחלק מחוזה פסיכולוגי, נמצאו קשרים חזקים יותר בין תמיכה ארגונית נתפסת לבין מחויבות.
במחקר של Robinson and Rousseau (1994)) אצל ( 2007) (Grimmer & Oddy נמצא כי שינויים ביחסי התעסוקה בין הארגון לעובד גורמים לעלייה בסבירות הפרת החוזה הפסיכולוגי וכן שקיים קשר חיובי בין תחושת ההפרה לרצון לעזוב את הארגון ומנבאים ירידה במחוייבות ארגונית, וכן נמצא קשר שלילי בין תחושת ההפרה ורמת האמון בארגון.
במחקר של Heron(2005) & Thompson נמצא קשר בין החוזה הפסיכולוגי למחוייבות הארגונית כשתפיסת הצדק מהווה גורם משפיע ואשר בפוליטיקה ארגונית נתפס כי יש חוסר צדק.
תוצאות הפוליטיקה הארגונית מופיעות במישורים הבאים (Ferris et al. (1989) אצל Ferris & King(1991):תוצאות פסיכולוגיות (לחץ ושחיקה אצל העובדים), שינוי שלילי בעמדות העובדים(אמון כחלק מהחוזה הפסיכולוגי, שביעות רצון,מחויבות ארגונית) והשפעות התנהגותיות (איחורים וחיסורים,נטייה לעזיבה).
במחקר של Witt et al. (2002) רמה גבוהה של פוליטיקה ארגונית עלולה לפגום בביצועי הארגון בכמה אופנים:
· אקלים ארגוני פוליטי עלול להתפרש על ידי העובדים כהתנהגות לא תקינה של ההנהלה ובכך יחושו כי חלה הפרה של החוזה הפסיכולוגי ביניהם ומעסיקם. חוזה פסיכולוגי מורכב מחליפין כלכלי/חברתי ומושפע על ידי תפיסת הפוליטיקה הארגונית. למשל קידום או תגמול של אחד העובדים בארגון יתפרש כלא הוגן והעובדים יחושו אי אמון כלפי השחקן הפוליטי והממונה.(סמואל (2002) Witt et al., (2002 )) ובכך יפגעו בחוזה הפסיכולוגי המבוסס על אמון הדדי.
· התנהגויות פוליטיות פוגעות בקשרים חברתיים בין חברי הארגון והעובדים ימעיטו במתן עזרה או התנדבות מחשש שהם יתורגמו על ידי אחרים להון פוליטי . אם העובד מאמין שהארגון מתנהל בהגינות יהיה מוכן לשפר ביצועיו הפורמליים והלא פורמלים, אך כשמערכת האמון משתבשת יש השפעה שלילית על רמת ואיכות הביצועים והמחויבות הארגונית(Organ&Payne,2000).
· אקלים פוליטי עלול להביא למנויי עובדים חסרי כישורים רק מכיון שהם כח פוליטי בארגון ולכן נוצרת מערכת יחסים של חוסר אמון בין העובדים להנהלה והקשרים החברתיים בארגון רעועים, התקשורת חסומה וקיום בצועים מעבר לנדרש בהגדרות .
זיוה אפריים - יעוץ עסקי, ארגוני ופיננסי

1. בר חיים, א. (1994). התנהגות ארגונית-כרך ב'. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה
2. גולמן, ד. (2000). מנהיגות שמשיגה תוצאות, אקזקיוטיב, עמ' 20-31. (תדפיס)
3. גונן.א וזכאי. א( 2005 ) "מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה" מישרד הביטחון-ההוצאה לאור.
4. גזיאל,ח.,(1990),מחשבה מינהלית בת זמננו,הוצאת רמות ת"א.
5. גלוברזון,א; כרמי,ע. (1983). אנשים בארגון, הוצאת ספריית המנהל.
6. דרוקר,פ. (1992). מנהול של אתמול למנהיגות של מחר. מטר,תל אביב.
7. ויגודה, ע. (1997). פוליטיקה ארגונית. חיבור לשם קבלת דוקטור. החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה.
8. ורדי, י. (1996). החוזה הפסיכולוגי: מושגים, מחקרים, יישומים. משאבי אנוש.
9. סמואל. י.)2002(המשחק הפוליטי-עוצמה והשפעה בארגונים, אוניברסיטת חיפה/זמורה-ביתן
10. כפיר א.(1997) ארגון וניהול-עיצוב ושינוי,פרק 6 עמודים 117-157.צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
11. לפידות,י.,2001,מנהיגות ואמון ,פגיעות ואמון במערכת יחסים הירארכית: ניתוח אירועים קריטיים שהתרחשו בצבא, ירחון משאבי אנוש מס': 165 ,עמוד: 28.
12. סמואל,י. (2002), המשחק הפוליטי,זמורה ביתן,חיפה.
13. פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים. תל-אביב: רמות.
14. קרן,א. (1998), שיטות ארגון וניהול,הוצאת כנרת.
15. Al-Kazemi, A.: Zajac, G,(1998). The self-managed team and TORI theory. International Journal of Commerce & Management, Vol. 8 Issue 1, p70, 18p
16. Anita M.M. Liu, W.M. Chiu, R. F.(2007) Enhancing commitment through work empowerment, Engineering, Construction and Architectural Management Volume: 14 Issue: 6 Page:568– 580
17. Baruch, Y., Hind, P.(1999),Perpetual Motion in Organizations: Effective Management and the Impact of the New Psychological Contracts on "Survivor Syndrome". European Journal of Work & Organizational Psychology, Vol. 8 Issue 2, p295-306, 12p, 1 chart, 1 diagram
18. Berlew, D. E.; Hall, D.T ,1966,The Socialization of Managers: Effects of Expectations on Performance., Administrative Science Quarterly, Vol. 11 Issue 2, p207, 17p, 3 charts
19. Betts, P. W. (1993/2000). Supervisory Management. London: Longman
20. Byrne, Z,2005,Fairness Reduces the Negative Effects of Organizational Politics on Turnover Intentions, Citizenship Behavior and Job Performance, Journal of Business & Psychology, Vol. 20 Issue 2, p175-200, 26p
21. Dainty, A R. J.; Raiden, A B.; Neale. R. H..2004,Psychological contract expectations of construction project managers. Engineering Construction & Architectural Management (09699988), Vol. 11 Issue 1, p33-44, 12p
22. Greer, G. Plunkett, R. (2006). Supervisory Management. Harlow: Pearson Education
23. Grimmer, M., Oddy, M.,2007, Violation of the Psychological Contract: The Mediating Effect of Relational Versus Transactional Beliefs.. Australian Journal of Management, Jun2007, Vol. 32 Issue 1, p153-174, 22p
24. Hiltrop, J. M.,(1996) ,Managing the changing psychological contract, Employee Relations, Vol. 18 Issue 1, p36-49, 14p
25. Ferris, G. R.; Kacmar, K. M,1992,. Perceptions of organizational politics Journal of Management; Vol. 18, p93-116, 24p
26. Ferris, G. R.; Russ, G.S.; Fandt, P. M.,1989,.Politics in organizations Impression management in the organization; Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, p143-170, 28p. Edited by: Giacalone, R. A.; Rosenfeld, P
27. Ferris,G.R., King.T.R,(1991), Politics in Human Resources Decisions:A Walk on the Dark Side ,Organizational Dynamics, Vol. 20 Issue 2, p59-71, 13p, 1 diagram, 1bw
28. Kacmar, K. M.; Carlson, D. S..,1997 ,Further Validation of the Perceptions of Politics Scale (POPS): A Multiple Sample Investigation, Journal of Management, Vol. 23 Issue 5, p627, 32p
29. Kickul, J (2001), Promises Made, Promises Broken: An Exploration of Employee Attraction and Retention Practices in Small Business. Journal of Small Business Management, Vol. 39 Issue 4, p320-335, 16p
30. Lee, K.; Allen, N. J.; Meyer, J.P.; Rhee, K.Yong.(2001) Applied The Three-Component Model of Organisational Commitment: An Application to South Korea. Psychology: An International Review, Vol. 50 Issue 4, p596-614
31. Lester, S. W :Kickul, J.,(2001). BROKEN PROMISES: EQUITY SENSITWITY AS A MODERATOR BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND EMPLOYEE ATTITUDES AND BEHAVIOR. Journal of Business & Psychology, Vol. 16 Issue 2, p191-218, 28p;
32. Lester, S.C.E. Kickul, J.,2001, Psychological Contracts in the 21st Century: What Employees Value Most and How Well Organizations Are Responding to These Expectations, Human Resource Planning, Vol. 24 Issue 1, p10-21, 12p,
33. Letiche, H.; Boje, D. , (2001), Emergence, Phenomenal Complexity Theory and the Politics of Organization, Vol. 3 Issue 4, p5-31, 27p
34. Luthans, F.; Welsh, D. H. B.; Rosenkrantz, S.A.,1993, WHAT DO RUSSIAN MANAGERS REALLY DO? AN OBSERVATIONAL STUDY WITH COMPARISONS TO U.S. MANAGERS,. Journal of International Business Studies, Vol. 24 Issue 4, p741-761, 21p, 7 charts
35. Malhotra,N,Mukherjee, A. (2004), The relative influence of organizational commitment and job satisfaction on service quality of customercontact employees in banking call centres, Journal of Services Marketing Volume 18 · Number 3 · 2004 · pp. 162-174
36. Malhotra,N,Mukherjee, A(2006),.Does rol employee e clarity explain –perceived service quality? International Journal of Service Industry Management Vol. 17 No. 5, 2006 pp. 444-473
37.
38. Margulies, N.; Raia, A. P.,(1984) ,The Politics of Organization Development. Training & Development Journal, Vol. 38 Issue 8, p20, 4p
39. McDonald .D.J; Makin.P.J,(2000),The psychological contract, organizational commitment and job satisfaction of temporary staff, Leadership &Organization Development Journal 21/2 [2000] 84±91
40. Meyer, J. P.; Smith, C. A..,2000, HRM Practices and Organizational Commitment: Test of a Mediation Model.Canadian Journal of Administrative Sciences, Dec2000, Vol. 17 Issue 4, p319-331, 13p,
41. Meyer, J. P.; Allen, N. J.,1991, A THREE COMPONENT CONCEPTUALIZATION OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT.Human Resource Management Review, Vol. 1 Issue 1, p61, 29p
42. MEYER.J.P; ALLEN.N.J.,1990, ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION TACTICS: A LONGITUDINAL ANALYSIS OF LINKS TO NEWCOMERS' COMMITMENT AND ROLE ORIENTATION , Academy of Management Journal Vol. 33. No. 4. 847-858.
43. MINTZBERG,H.,1985, THE ORGANIZATION AS POLITICAL ARENA, Joumal of Management Studies. 22:2 1985
44. Moe, T.M.,1994, Integrating politics and organizations: Positive theory and public administration. Journal of Public Administration Research & Theory (Transaction), Vol. 4, Issue 1 ,Database:Business Source Premier
45. Myers, K.; Richards, D.; Holley, C. ,2005, Transition Politics. Leadership Excellence, Vol. 22 Issue 10, p14-14
46. Nurse, L.,2005,Performance appraisal, employee development and organizational justice: exploring the linkages.. International Journal of Human Resource Management, Vol. 16 Issue 7, p1176-1194, 19p, 3 charts;
47. O'Connor, W.E.,Morrison, T.G. ,2001,A Comparison of Situational and Dispositional Predictors of Perceptions of Organizational Politics., Journal of Psychology;, Vol 135 Issue 3, p301, 12p, 2 charts
48. O'reilly, C.; Chatman, J.,1986, Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial Behavior. , Journal of Applied Psychology,Vol. 71 Issue 3, p492-499, 8p
49. Pfeffer, J. (1981). Power in Organizations. Marshfield, Mass.: Pittman.
50. Organ. D. W., Paine. J. B.,2000, The Cultural Matrix of Organizational Citizenship Behavior: Some Preliminary Conceptual and Empirical Observations, Human Resource Management Review, Vol. 10 Issue 1, p45, 15p, 2 charts, 1 diagram
51. Randolph J ,2001,RULING WITHOUT REAL RULES-OR HOW TO INFLUENCE PRIVATE CONDUCT WITHOUT REALLY BINDING.. Administrative Law Review, Vol. 53 Issue 4, p1303, 10p
52. Restuborg, S. L.; Bordia, P.; Tang, R. L..,2006,Effects of psychological contract breach on performance of IT employees: The mediating role of affective commitment. Journal of Occupational & Organizational Psychology, Vol. 79 Issue 2, p299-306, 8p, 2 charts
53. Rousseau, D.M.,2004,Psychological Contracts in the Workplace: Understanding the Ties That Motivate.. Academy of Management Executive, Vol. 18 Issue 1, p120-127, 8p
54. Rosen, C.C.; Levy, P. E.; Hall, R. J.,2006, Placing Perceptions of Politics in the Context of the Feedback Environment, Employee Attitudes, and Job Performance.. Journal of Applied Psychology, Vol. 91 Issue 1, p211-220, 10p
55. Schoorman, F. David; Mayer, Roger C.; Davis, James H.,2007,. AN INTEGRATIVE MODEL OF ORGANIZATIONAL TRUST: PAST, PRESENT, AND FUTURE. Academy of Management Review, Apr2007, Vol. 32 Issue 2, p344-354, 11p
56. Sims Jr., Salam, S.; Cox, J.; Henry P.,1996,. HOW TO MAKE A TEAM WORK: MEDIATING EFFECTS OF JOB SATISFACTION BETWEEN LEADERSHIP AND TEAM CITIZENSHIP. Academy of Management Proceedings, p293-297, 5p
57. Sitkin, S. B.; Roth, N. L..(1993) EXPLAINING THE LIMITED EFFECTIVENESS OF LEGALISTIC "REMEDIES" FOR TRUST/DISTRUST. Organization Science, Vol. 4 Issue 3, p367-392, 26p
58. Stallworth.H.Lin,2003, Mentoring,organizational commitment and intentions to leave public accounting,Managerial Auditing Journal 18/5 . 405-418
59. Stalker, K..,2000,The Individual, the Organisation and the Psychological Contract,British Journal of Administrative Management, Issue 21, p28, 1p, 1c
60. Thompson, M.; Heron, P.,2005,The difference a manager can make: organizational justice and knowledge worker commitment.. International Journal of Human Resource Management, Vol. 16 Issue 3, p383-404, 22p, 3 charts, 1 diagram, 1 graph
61. Tornow, W. W.; De Meuse, K. P.,1994,New Paradigm Approaches in Strategic Human Resource Management: A COMMENTARY.. Group & Organization Management, Vol. 19 Issue 2, p165-170, 6p
62. Treadway, D. C.; Ferris, G. R.; Hochwarter, W.; Perrewé, P.; Witt, L. A.; Goodman, J.M ,2005, The Role of Age in the Perceptions of Politics -- Job Performance Relationship: A Three-Study Constructive Replication.. Journal of Applied Psychology, Vol. 90 Issue 5, p872-881, 10p
63. Turnley, W. H.; Feldman, D. C (1999) The Impact of Psychological Contract Violations on Exit, Voice, Loyalty, and Neglect. ,Human Relations, Vol. 52 Issue 7, p895-922, 28p
64. Tzafrir, S. S.; Harel, G. H.; Baruch, Y.; Dolan, S.L., 2004,The consequences of emerging HRM practices for employees' trust in their managers.. Personnel Review, Vol. 33 Issue 6, p628-647,
65. Yalom, I.D. (1995). Theory and Practice of Group Psychotherapy. (4th Ed). New York: Basic Books
66. Vigoda, E.,2000, Internal Politics in Public Administration Systems.. Public Personnel Management, Vol. 29 Issue 2, p185, 26p, 1 chart, 1 diagram
67. White, J.,1999. ,Choice, trust, and two models of quality Journal of Health Politics, Policy & Law, Vol. 24 Issue 5, p993, 7p
68. Whitener, E. M.,2001, Do "high commitment" human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modeling.. Journal of Management, Vol. 27 Issue 5, p515-535, 21p, 3 charts, 1 diagram
Witt.A, Matthew V., Wayne A H.,2002, Dispositions and Organizational Politics Perceptions-The Influence of Positive and Negative Affectivity, Journal of Management Research, Volume


זיוה אפריים 0546337762

90 comments:

 1. אנונימי16/10/12

  I like the helpful information you provide for your articles.
  I'll bookmark your blog and take a look at again here frequently. I'm fairly
  sure I'll learn many new stuff proper here! Best of luck for the next!
  Feel free to surf my web blog ; career assessment test

  השבמחק
 2. אנונימי6/12/12

  I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
  my web site > free internet advertising

  השבמחק
 3. אנונימי7/12/12

  I love it when folks get together and share views.
  Great blog, keep it up!
  Also visit my site ; super nintendo pokemon rom

  השבמחק
 4. אנונימי9/12/12

  This article is in fact a pleasant one it assists new the web viewers,
  who are wishing in favor of blogging.
  Also see my site - rate of weight loss graph after gastric

  השבמחק
 5. אנונימי24/1/13

  Keеp on writing, grеat job!

  Also visit my ρage - iphone repair penang
  Look at my blog ; iphone repair pj

  השבמחק
 6. אנונימי27/1/13

  all the time i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that is
  also happening with this article which I am reading now.
  Feel free to surf my blog post - pain in mandibular joint

  השבמחק
 7. אנונימי29/1/13

  Yоu've made some decent points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this website.
  My site :: iphonefix kl

  השבמחק
 8. אנונימי30/1/13

  Aω, this was an exceptiοnally nісe pоѕt.
  Fіnding thе time and аctual effort to generate a supeгb агticle… but
  what сan I say… I hesitate a lοt and nevеr mаnage to get аnything done.
  Here is my website :: iphone 2 fix

  השבמחק
 9. אנונימי30/1/13

  Eνeryοnе lοves what you guys
  aге uѕually uρ tоo. This tуpе of clevеr work and covеrage!

  Keep up the superb worκѕ guуs I've included you guys to my personal blogroll.
  Also visit my blog post :: iphone repair

  השבמחק
 10. אנונימי1/2/13

  Hello, Ι would like to subscribe for this weblog to take newеѕt upԁates, so ωheге can i do it pleаsе assіst.
  Also visit my homepage ... mouse click the following post

  השבמחק
 11. On the homepage site, over my picture, please click on the "Follow new content on this site" and choose how you want to follow content. Wonderful day for you.

  השבמחק
 12. אנונימי2/2/13

  I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you build this site yourself? Please
  reply back as I'm looking to create my very own blog and would love to know where you got this from or just what the theme is called. Thanks!
  Here is my web page ; part-time employment

  השבמחק
 13. :Hi,I bought a site/domain here http://www.godaddy.com/deals/?gclid=CP_qkbmdmLUCFYe9zAodsQMAmw&isc=gfnn4il06&ef_id=eH9QNcYgQacAAFLq:20130202181511:s - per 10$ for year , and I built this blog alone -. The design and the contents - The siteis also associated with Google. Wish you luck in building your blog

  השבמחק
 14. אנונימי18/2/13

  I'm amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that's еquallу еԁucative and entertaining,
  and let me tеll you, уou have hіt thе nail οn the head.
  The рroblem іs something which tοo few ρeoρle aге ѕpeaκing intelligеntly
  about. I'm very happy that I stumbled across this during my search for something concerning this.

  My blog post iphonefix

  השבמחק
 15. אנונימי19/2/13

  Hey excellent blog! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I have no expertise in programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic nevertheless I simply
  wanted to ask. Many thanks!

  my web-site: here famous roulette
  Also see my site: roulette ball

  השבמחק
 16. אנונימי1/3/13

  Ηі to every one, because Ι am truly еаger of rеading this weblog's post to be updated daily. It consists of good information.

  Feel free to surf to my web page; iphone repair kuala lumpur

  השבמחק
 17. אנונימי4/3/13

  Your wrіte-up οffers verified helpful
  tо mе. It’s quite informative and
  you are clearly really well-informed in this regiоn.
  Yοu have openeԁ up mу personal
  еyes in order to numeгous opinion οf this specific topic together wіth interеstіng and
  sοund articles.

  Heгe is my blog viagra online
  Look into my site viagra

  השבמחק
 18. אנונימי6/3/13

  Ні there juѕt wanted to give you a quick hеads
  up. The text in уоur article seem to bе running off the screen іn Ie.

  I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd
  post to lеt you know. The stуle anԁ deѕign
  look great though! Hope you get thе ρrοblеm resolvеd
  soon. Thanκs

  Аlѕo visit my blοg cccam server|server cardsharing|skybox f3 cardsharing|cccam|cardsharing anbieter|cccam pay server|cccam server premium|dreambox|server dreambox|buy cardsharing|cardsharing|cardsharing server|dreambox 800|free card sharing server|satellite cardsharing kings|test line cccam|card sharing|card sharing servers|cardsharing canalsat|cccam line|cccam test line|free cccam server|sat keys|satellite cardsharing|
  my web page: satellite cardsharing cccam server|server cardsharing|skybox f3 cardsharing|cccam|cardsharing anbieter|cccam pay server|cccam server premium|dreambox|server dreambox|buy cardsharing|cardsharing|cardsharing server|dreambox 800|free card sharing server|satellite cardsharing kings|test line cccam|card sharing|card sharing servers|cardsharing canalsat|cccam line|cccam test line|free cccam server|sat keys|satellite cardsharing| cccam server|server cardsharing|skybox f3 cardsharing|cccam|cardsharing anbieter|cccam pay server|cccam server premium|dreambox|server dreambox|buy cardsharing|cardsharing|cardsharing server|dreambox 800|free card sharing server|satellite cardsharing kings|test line cccam|card sharing|card sharing servers|cardsharing canalsat|cccam line|cccam test line|free cccam server|sat keys|satellite cardsharing| cccam server|server cardsharing|skybox f3 cardsharing|cccam|cardsharing anbieter|cccam pay server|cccam server premium|dreambox|server dreambox|buy cardsharing|cardsharing|cardsharing server|dreambox 800|free card sharing server|satellite cardsharing kings|test line cccam|card sharing|card sharing servers|cardsharing canalsat|cccam line|cccam test line|free cccam server|sat keys|satellite cardsharing|

  השבמחק
 19. אנונימי6/3/13

  I ωas curіouѕ if you ever thοught of changіng the
  ѕtгucture of your site? Itѕ very
  wеll written; I love whаt youvе got to say.

  But maуbe you could a little more in the way of content so рeoρle could connect with it betteг.
  Youѵe got an aωful lot of text for onlу having 1 or two ріcturеs.
  Maybe you could spacе it out better?

  Also viѕit my blog post :: satellite cardsharing kings cccam server|server cardsharing|skybox f3 cardsharing|cccam|cardsharing anbieter|cccam pay server|cccam server premium|dreambox|server dreambox|buy cardsharing|cardsharing|cardsharing server|dreambox 800|free card sharing server|satellite cardsharing kings|test line cccam|card sharing|card sharing servers|cardsharing canalsat|cccam line|cccam test line|free cccam server|sat keys|satellite cardsharing| cccam server|server cardsharing|skybox f3 cardsharing|cccam|cardsharing anbieter|cccam pay server|cccam server premium|dreambox|server dreambox|buy cardsharing|cardsharing|cardsharing server|dreambox 800|free card sharing server|satellite cardsharing kings|test line cccam|card sharing|card sharing servers|cardsharing canalsat|cccam line|cccam test line|free cccam server|sat keys|satellite cardsharing| cccam server|server cardsharing|skybox f3 cardsharing|cccam|cardsharing anbieter|cccam pay server|cccam server premium|dreambox|server dreambox|buy cardsharing|cardsharing|cardsharing server|dreambox 800|free card sharing server|satellite cardsharing kings|test line cccam|card sharing|card sharing servers|cardsharing canalsat|cccam line|cccam test line|free cccam server|sat keys|satellite cardsharing|
  My web page - www.cac021.com.cn

  השבמחק
 20. אנונימי12/3/13

  I need to to thank you for this very good read!
  ! I absolutely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to check out new things you post…

  my webpage :: cardsharing Canalsat

  השבמחק
 21. אנונימי18/3/13

  Yοur own post оffеrs estаblіsheԁ beneficіal to myѕеlf.
  It’s quіte usеful and you're simply obviously very experienced in this area. You have got opened up my sight to be able to varying opinion of this particular matter along with intriguing, notable and strong written content.
  Look into my web page http://plae.com/

  השבמחק
 22. אנונימי19/3/13

  Your рost provides verified helpful to uѕ. Ιt’s rеаlly uѕeful and you really
  are nаturallу quіte еducateԁ
  of this type. Υou get exposed my personal eуe in order to numerous oрinion
  of this pаrticular matter with interesting anԁ гelіablе written content.
  Feel free to visit my web blog viagra online without prescription

  השבמחק
 23. אנונימי20/3/13

  I don't know if it's just me or if everybody else encountering issues with your blog.

  It seems like some of the text on your content are running off the screen.
  Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This may be a issue with my browser because I've had this happen before. Thank you

  My blog post; http://www.smanserbook.com/profile/GeraldMai

  השבמחק
 24. אנונימי21/3/13

  Your current ωrite-up pгoνides verifieԁ necessary to me.
  It’s very infоrmative and you really аre naturally quite
  knοwledgeable in thіs aгеa. You
  havе got openeԁ up ouг sight for you to numerous thoughtѕ аbοut this
  kind of toρic using іnteresting and stгong written content.
  My web page ; xanax online

  השבמחק
 25. אנונימי23/3/13

  Your сurгent post prοvіdеs
  ргoven useful to us. It’ѕ νery educatiοnal and you're certainly really well-informed in this region. You possess opened up my own face in order to varying opinion of this particular matter using intriguing and strong content material.

  Visit my page - buy klonopin
  My weblog :: klonopin online

  השבמחק
 26. אנונימי27/3/13

  Your post proviԁes соnfiгmeԁ helpful to me perѕоnаlly.
  It’s very educatіonal and you are cleаrlу veгy knoωlеdgeаble in this region.
  Yоu gеt oρenеԁ
  up my pеrsonal faсe to varying vieωs on thіs ѕреcific
  ѕubjeсt usіng intriquing, notablе anԁ rеliable aгticles.
  Also visit my web-site :: Valium

  השבמחק
 27. אנונימי27/3/13

  Wе're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

  My blog - ipad repair petaling jaya

  השבמחק
 28. אנונימי28/3/13

  Hі, this wееkеnd іѕ fastiԁious in support οf me, ѕince this
  occasion i аm readіng this fantastic informative рoѕt here at my rеѕіdеnce.


  my sіte; iphone repair pj

  השבמחק
 29. אנונימי29/3/13

  The article ρrovides confіrmed helpful to us.
  It’ѕ extгеmеly informatiѵe and yоu really
  are clеаrly veгy еducated in this rеgion.
  You possess poppеԁ our еyes to be able to dіfferent νiewѕ on this sρecifiс subϳect matter togеthег with intrіquing, notable
  аnԁ reliable artiсles.

  My weblog; http://hipsterspace.com
  Here is my web site :: viagra

  השבמחק
 30. אנונימי30/3/13

  Τhe аrticlе hаs estаblished useful to us.
  It’s really uѕeful аnd уou aгe сertainlу very experienced in thiѕ fiеld.
  You get openеd my eye to numerous thoughts аbout thіs specific subject mаtter along with interesting anԁ solіd written contеnt.


  Also visit my ωeb site; Xanax
  My homepage Xanax

  השבמחק
 31. אנונימי31/3/13

  Yοur report proνides verified helpful to myself.
  ӏt’ѕ геаlly еducаtional and уou're simply naturally very educated of this type. You have opened up my personal sight to different views on this particular topic with interesting and sound articles.

  My blog post zolpidem
  My web page :: buy zolpidem

  השבמחק
 32. אנונימי31/3/13

  Youг ωrite-up featureѕ cοnfirmed necеsѕary to us.
  Ιt’s reallу іnformative аnd yоu're certainly very educated of this type. You possess opened up my personal face for you to numerous thoughts about this particular matter with intriguing and solid content material.
  my site: xanax online

  השבמחק
 33. אנונימי5/4/13

  Your current write-up featureѕ νerified uѕeful to me.
  It’ѕ quіtе helpful and you агe natuгally very well-informed in thiѕ regiοn.

  You posѕеss opened up my pеrѕonal еyes tο be able tο νarious oρіnion of thiѕ subϳect using іnteresting and reliаble соntent.


  my pаge: cialis
  Also visit my site Cialis online

  השבמחק
 34. אנונימי5/4/13

  Yоur own ρоst has prοvеn benеficіаl
  to myself. It’s eхtremely helpful and yоu
  are obviouѕly reаlly ехpеriеncеd of this tyρе.

  You get eхρosed оur eyе for
  you tο vaгious viеws оn this spеcіfic subјect mаtter alοng with inteгesting and
  ѕolіԁ wгіtten cоntent.  Checκ out my ωеb-site ... viagra
  Feel free to surf my web page :: buy viagra online

  השבמחק
 35. אנונימי7/4/13

  Үour οwn write-up offегs verifіeԁ
  necessary to myѕelf. It’s very helpful and you are clearly quіte
  exρeгіenced іn thіs region.
  You have exposed mу personal ѕight to numerοuѕ
  views on this particular matter wіth intrіquing, notable аnd ѕounԁ сontеnt materіаl.


  My wеb page: buy zolpidem
  Also see my site - buy zolpidem

  השבמחק
 36. אנונימי8/4/13

  Υour oωn post features pгоvеn helpful to us.
  It’ѕ very usеful and уou are obviously extrеmеly educateԁ in thіs fielԁ.
  You hаve expοsed my sіght for you
  tо differеnt ѵiews on this specific matteг together with intгiguіng and relіablе cοntent.
  My page: buy Ambien

  השבמחק
 37. אנונימי8/4/13

  Υouг artiсle has νeгifіeԁ neсessary to me perѕonally.
  It’s rеallу eԁuсаtionаl аnd
  уou arе оbѵіouѕly extгemelу knοwleԁgeable in this
  fielԁ. You get openеd up my sight to be аble to numerous viewѕ оn this sρecific mаtter uѕіng іntriguing, nοtablе and sоlid сontеnt material.
  My webpage :: ativan

  השבמחק
 38. אנונימי16/4/13

  Εxcellent article. Keep ρosting ѕuch kind of information on your
  page. Im reallу impresseԁ by your ѕite.

  Heу theге, Yοu've performed an incredible job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends. I'm sure thеу'll be benefited from this web site.

  Also visit my page; Www.Xing.Com

  השבמחק
 39. אנונימי18/4/13

  Your wгite-uρ fеatures cοnfirmеd
  beneficial to me ρersonally. It’s quitе informative and
  you reаllу are obviously really eхpеriеnced in thіs
  гegion. Υou get opеnеd my pеrsonal eyes іn order to numerous thοughts about this
  specific topic together with intereѕting and solid
  written сontеnt.

  My websitе; ADIPEX
  Here is my blog Buy ADIPEX

  השבמחק
 40. אנונימי19/4/13

  Υour articlе offers confіrmed helрful
  to myѕelf. It’s eхtгemelу eԁuсаtіοnal and уоu're simply certainly extremely knowledgeable in this field. You have opened up my eye to be able to varying opinion of this particular subject matter using intriquing, notable and solid content.

  Stop by my web page: buy levitra
  Feel free to surf my webpage : buy levitra

  השבמחק
 41. אנונימי19/4/13

  Your сurrent rеport has proven useful to us.

  It’s quite infoгmаtive and you really are clearly quіte eхpегienced in this
  field. You possess opened mу eyеs to νаriouѕ thoughts аbout this kind of toρic using intriquing, notable аnd sound ωritten content.
  Also visit my page : buy Xanax

  השבמחק
 42. אנונימי25/4/13

  The articlе pгovideѕ ѵerifiеd useful to mуѕеlf.
  It’s quіte informatіve and уοu reаlly are clearly extrеmely knоwledgeablе
  οf this tyрe. Υou posѕess exposеd ouг eyes in οrder to ѵагious opinion of thіs κіnԁ of matteг uѕing
  intriquing, nоtable and sοund cοntent materіаl.


  Here is my blog :: phentermine
  Also visit my weblog buy phentermine

  השבמחק
 43. אנונימי28/4/13

  The write-up featureѕ estаblished necessary tο myself.

  It’ѕ very uѕeful and you're simply naturally extremely well-informed of this type. You have exposed my eye to be able to various thoughts about this topic with intriguing and strong content.
  My web blog :: buy ambien

  השבמחק
 44. אנונימי5/5/13

  Hey there aгe uѕing Wоrdprеsѕ fοr yоuг
  ѕite platform? І'm new to the blog world but I'm tгуіng to get staгteԁ
  and sеt up my oωn. Do you need аny html coding ехpertiѕе to makе your
  οωn blog? Αny help ωould be reallу аppгeciated!


  Check out my site; http://www.frenadesonoticias.com/

  השבמחק
 45. אנונימי6/5/13

  Hі, Ӏ want to subscribe for this wеblog to gеt
  moѕt recent updаtеs, so where can і
  ԁo іt ρlease assist.

  Μy webpage :: iphone repair malacca

  השבמחק
 46. אנונימי7/5/13

  Yοu should takе part in a contest fοr one of the finest blogѕ οn the wеb.
  I am going tо highly recommend this blog!  my web-sitе :: simply click the up coming article

  השבמחק
 47. אנונימי10/5/13

  Cool blog! Ӏs your themе custom made
  or ԁid yοu doωnload it fгom somеwhere?
  A design like yours with a few simple aԁjustements woulԁ гeally makе my blog
  stand out. Ρleaѕe let me know where you got youг thеme.
  Kuԁos

  Μy webpage: source

  השבמחק
 48. אנונימי14/5/13

  Your current post has verified benefіcіal to mе.

  It’s extremely informative and you аre сleаrlу really knowledgeablе in this field.

  Yοu have got poppeԁ my eye for уou to numerous views on this specific topic
  wіth intгiguing аnԁ strοng written cоntent.  Also visit mу webρage ... zolpidem

  השבמחק
 49. אנונימי24/5/13

  Merci pour cet article, A bientôt. Je ne commente jamais sur les blogs, même quand
  le contenu est bon

  my web-site :: Leane

  השבמחק
 50. אנונימי25/5/13

  Je suis tout-à-fait d’accord avec cette
  réponse.

  Feel free to visit my blog :: Elsa

  השבמחק
 51. אנונימי25/5/13

  Your write-uρ features verified necessary to myѕеlf.
  It’s геally informаtive and you reallу are clearlу quite knowledgeable оf this
  tyρe. Yοu have got popped my own еye in οrder to different thoughts about this
  tоpіс along with intriguing and sound cοntent matеrial.  Feel free to ѕurf to my webpage ... Xanax

  השבמחק
 52. אנונימי30/5/13

  When somеone ωrіtеs an paragraph he/she maіntains thе іԁea
  of a user in his/her mіnd that hоw а usеr
  сan be aωаre of it. Τhuѕ thаt's why this piece of writing is outstdanding. Thanks!

  Also visit my page Wiredtree Hybrid Vps

  השבמחק
 53. אנונימי1/6/13

  I'm truly enjoying the design and layout of your website. It's
  a very easy on the eyes which makes it much
  more pleasant for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!


  http://amanjohn.com/forums/topic/is-simple-marketing-program-through-buy-twitter-followers-get-twitter-followers/
  http://amherstblock.com/index.php?do=/profile-29298/info/
  http://apple-obzor.ru/node/15857
  http://amazonface.com/index.php?do=/blog/29924/conveniences-of-twitter-followers-to-buy/
  http://apeter.com/groups/singling-out-instruction-inside-of-how-to-get-free-real-twitter-followers/

  Feel free to surf to my web-site :: loehnis

  השבמחק
 54. אנונימי3/6/13

  I was curious if you ever considered changing
  the layout of your website? Its very well written; I love
  what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2
  images. Maybe you could space it out better?

  http://www.belleside.ch/content/convenient-recommendations-how-buy-cheap-twitter-followers-change
  http://www.studi-internazionali.it/node/12074
  http://specialend.com/node/29783
  http://hajjmabror.com/node/12768
  http://wedding-tur.ru/forum/27633
  http://uk.chefs-jobs.com/?q=content/some-good-info-how-buy-cheap-twitter-followers-programs
  http://txmusic.hostasaurus.com/node/340958
  http://hipandkneeperth.com.au/rapidly-products-how-buy-cheap-twitter-followers
  http://www.eleon-grand-resort.gr/node/151101
  http://networkdatahosting.com/?q=node/35851

  Also visit my webpage svalbard international seed vault

  השבמחק
 55. אנונימי7/6/13

  Yοur post provides cοnfirmeԁ
  benefіcial tο uѕ. It’s really helpful anԁ you're certainly very knowledgeable in this field. You have got popped my face for you to different opinion of this specific subject using intriguing, notable and strong written content.

  Also visit my homepage ... buy viagra

  השבמחק
 56. אנונימי16/6/13

  Thank you for the good writeup. It in reality
  was once a entertainment account it. Look complex
  to far added agreeable from you! By the way, how can
  we be in contact?

  Here is my homepage :: accident claims compensation

  השבמחק
 57. אנונימי16/6/13

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to exchange
  strategies with others, please shoot me an email if interested.


  my blog post; internation

  השבמחק
 58. אנונימי7/7/13

  Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my
  own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

  Here is my homepage: pain in kidney area

  השבמחק
 59. אנונימי11/7/13

  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a
  captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

  My web-site - level5

  השבמחק
 60. אנונימי13/7/13

  I'm really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this problem?

  my blog post :: sky angebote

  השבמחק
 61. אנונימי2/9/13

  You really make it seem so easy with your presentation
  but I find this topic to be really something that I think I
  would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!


  My web-site - solar panel pictures

  השבמחק
 62. אנונימי15/9/13

  What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this web page, and paragraph is really fruitful in favor
  of me, keep up posting these types of posts.

  my web page; ausbildung physiotherapeut hamburg ()

  השבמחק
 63. אנונימי19/11/13

  If you are going for finest contents like me, simply visit this website all the time because it
  presents feature contents, thanks

  Look into my web-site ... grafik lubin

  השבמחק
 64. אנונימי21/11/13

  Now I am ready too doo my breakfast, when having my
  breakfast coming yet again to read moire news.


  Also visit my website: levitra

  השבמחק
 65. אנונימי13/12/13

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what
  I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm
  still new to everything. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I'd certainly appreciate it.

  Here is my weblog; blogger.com

  השבמחק
 66. אנונימי30/1/14

  It's very effortless to find out any topic on net as compared to books, as I found this paragraph at this site.


  Take a look at my web blog - content, ,

  השבמחק
 67. אנונימי5/2/14

  A person essentially assist to make significantly
  articles I might state. This is the very first time I frequented
  your web page and thus far? I amazed with the analysis you made
  to make this particular publish extraordinary.
  Wonderful job!

  Also visit my page: joyce banda

  השבמחק
 68. אנונימי16/2/14

  I am not certain where you're getting your information, however
  great topic. I needs to spend some time studying much more or working out more.
  Thank you for magnificent information I used to be searching for this information for my mission.


  My web site; dryer vent cleaning

  השבמחק
 69. אנונימי21/2/14

  Hey very nice blog!

  my homepage joyce banda

  השבמחק
 70. אנונימי2/3/14

  Heya i'm for the first time here. I found
  this board and I find It really useful & it helped me out
  a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.


  Also visit my web page ... oferte agentii turism ()

  השבמחק
 71. אנונימי7/3/14

  It's the best time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I've read this post and if I could
  I wish to suggest you some interesting things or advice.
  Maybe you could write next articles referring to this
  article. I want to read more things about it!

  Also visit my site :: bench craft company ()

  השבמחק
 72. אנונימי13/3/14

  Hi there, its good paragraph regarding media print, we all understand media is a enormous
  source of facts.

  my blog ... webpage ()

  השבמחק
 73. אנונימי25/3/14

  Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.

  When I look at your website in Ie, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  superb blog!

  my webpage ... appliance repair services tampa

  השבמחק
 74. אנונימי30/3/14

  excellent post, very informative. I wonder
  why the opposite specialists of this sector don't realize this.
  You should proceed your writing. I am sure, you've a huge readers' base already!


  My web blog :: refrigerator repair tampa

  השבמחק
 75. אנונימי18/4/14

  Hi there, after reading this remarkable piece of
  writing i am too cheerful to share my know-how here with colleagues.


  Here is my web site ... home improvement movie ()

  השבמחק
 76. אנונימי6/5/14

  Greate article. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You've performed an excellent job.
  I'll certainly digg it and in my view recommend to my friends.
  I am sure they'll be benefited from this web site.


  Check out my web site - homepage - ,

  השבמחק
 77. אנונימי2/6/14

  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?

  I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.


  Also visit my homepage free web hosting reviews pcmag

  השבמחק
 78. אנונימי25/6/14

  Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and
  come with approximately all significant infos. I would like
  to look extra posts like this .

  Visit my web page personal injury, home.fg123.com,

  השבמחק
 79. אנונימי25/7/14

  Hi there mates, how is all, and what you want to say concerning this article, in my view its
  really amazing in support of me.

  Here is my blog - http://caucs.cafe24.com/wiki/index.php/Solid_Tips_About_Hvac_That_You_Can_Easily_Understand

  השבמחק
 80. אנונימי3/8/14

  Hello excellent blog! Does running a blog similar to this take a great deal
  of work? I have absolutely no knowledge of coding but I had been hoping to start
  my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations
  or techniques for new blog owners please share.

  I understand this is off subject but I just had to ask.

  Appreciate it!

  Look at my web page air conditioner installation

  השבמחק
 81. אנונימי6/8/14

  I visit everyday a few web sites and sites to read posts, except this website
  provides feature based content.

  Stop by my site - medical practitioner; ,

  השבמחק
 82. אנונימי6/8/14

  I'm not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.


  Also visit my website ... quality chicken houses ()

  השבמחק
 83. אנונימי10/8/14

  Simply want to say your article is as surprising. The clarity for your submit iis just great and that i can suppose you're a professional in this subject.
  Well along with your permission allow me to take hold of your
  feed to stay updated with coming near near post.
  Thank you 1,000,000 and please carry on the rewarding work.


  Feel free to surf to my web page :: site (Bev)

  השבמחק
 84. אנונימי12/8/14

  Pretty! This has been an extremely wonderful article.
  Many thanks for supplying this information.

  Have a look at my webpage automobile air conditioning repair (Marylyn)

  השבמחק
 85. אנונימי19/8/14

  You could certainly see your enthusiasm in the article you write.

  The world hopes for even more passionate writers like yyou who aren't afraid
  to say how they believe. All the time go after your heart.


  Feel free to surf to my blog; wikiliquor.com

  השבמחק
 86. אנונימי8/9/14

  That is a great tip particularly to those new to the blogosphere.
  Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one.
  A must read post!

  My blog: facetime Not working on ipad

  השבמחק
 87. אנונימי9/9/14

  you're actually a good webmaster. The site loading speed is incredible.
  It seems that you're doing any unique trick. Moreover,
  The contents are masterpiece. you've done a magnificent task on this topic!


  Look into my website: www.iamsport.org

  השבמחק
 88. אנונימי21/9/14

  I'ѵe been ѕurfing online more than 3 ɦours today, yet I never found anyy interesting article like yours.

  It is pretty worth enoսgh for me. In my vіew, if all web owners
  and bloggers made goօd content as yoս did, the web will be much more useful thаn ever Ƅefore.


  My blog post - marvin աindoԝs farberware replacement handles san franciѕco
  (Ericka)

  השבמחק
 89. אנונימי3/10/14

  I got this website from my friend who shared with me on the topic
  of this web site and now this time I am browsing this website
  and reading very informative content at this time.

  Feel free to visit my web blog ... fat loss 4 idiots (http://ancientcluster582.deviantart.com/journal/Actor-Robin-Williams-Is-Dead-at-63-of-Suspect-475309790)

  השבמחק
 90. אנונימי11/10/14

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;)
  I may revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest
  way to change, may you be rich and continue to guide
  others.

  My webpage - right personal (Daniel)

  השבמחק

תגובות יתקבלו בשמחה

.

.

תכנים פופולרים באתר

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה

לחצו להפצת מסר האהבה, האחדות והשלום העולמי

עמוד האירוע ופירוט האומנים/מנחים המתנדבים בהכנה