.

.

רוצה להגשים? לשנות? להתעצם? תתקשר 054-6337762 מלווה תהליכי שינוי, העצמה והגשמה אישית ועסקית

מכיר/ה את זה שיש לכל אחד חלום שהוא/היא רוצה להגשים ? מכיר/ה את הפעמים בהם ויתרת על החלום כי זה לא הזמן, כי אני לא מספיק טוב/ה, כי אין לי זמן, כי זה לא העיתוי המתאים? כי אני פוחד/ת להיכשל? כי אני פוחד/ת להצליח? כי אחרים כבר עושים זאת ובטח עושים זאת יותר טוב ממני?
כולנו מכירים...
מי את/ה? מהו רצון ליבך האמיתי?,מהו החלום,החזון,היעוד שלך? העשייה שלך מדברת את רצון ליבך? האם קיים שם חופש בחירה אמיתי שמחובר למי שאת/ה? רוצה להרגיש שאת/ה חי/ה את החיים וחי/ה אותם במלואם, בתשוקה ובביטוי והגשמה מלאים של מי שאת/ה?

אז הנה הזדמנות עבורך להגשים את חלומך – אם זה בבניית עסק, אם זה למצוא אהבה, אם זה לשנות משהו בחייך כמו מגורים, עיסוק, יחסים, להנהיג, לתת מהשפע שלך לאחרים.
הזמן הוא תמיד עכשיו, לא אחר כך, לא כש...
ללכת מעבר לפחדים, מעבר לקול הקטן שלוחש לנו בלב- כן, אתה יכול אבל... מי שלא מנסה לא נכשל...ומי שנכשל, לומד עד שהוא מצליח...

תתקשר 054-6337762 מלווה תהליכי שינוי, העצמה והגשמה אישית ועסקית

פוליטיקה ארגונית

פוליטיקה ארגונית
ניתן להגדיר פוליטיקה כדרך לחלוקת המשאבים ופוליטיקה ארגונית בפרט מוגדרת כיחסי גומלין אסטרטגיים ,לא רשמיים ,של עובדי הארגון,המתנהלים תוך שימוש בעוצמה וכוח כדי להשיג תוצאות ואינטרסים אישיים או ארגוניים למפעיל אותה לטווח ארוך או קצר. (סמואל,2002:Pfeffer,1981 :Margulies et al, 1984;Ferris et al., 1989).

מטרות פוליטיקה ארגוניתאחת ההנחות היא, כי פעלתנים בארגון משתמשים בעוצמה ומפעילים השפעה כלפי פעלתנים אחרים כדי להגדיל את התועלת האישית שלהם או שולחיהם מעבר לזו המובטחת להם בגין תפקידם ופעילותם. כל התנהגות רשמית המיועדת להועיל לארגון מלווה גם בהתנהגות לא רשמית שמיועדת להועיל למתנהג עצמו וקיים מתח מובנה בין התבונה הארגונית לעומת התבונה האישית וקיימים מצבים בהם יש ניגודים כי אינן עולות בקנה אחד ולכן האינטרס האחד עלול להיות על חשבון האינטרס השני-המתח בין הסתגלנות לתועלתנות. (סמואל,2002).

התגברות הפוליטיקה הארגונית וגורמים משפיעיםתיאוריית הצללים הפוליטיים של סמואל (2002) גורסת שניתן לצפות להתגברות הפוליטיקה הארגונית כשיש חוסר בהירות ומצבים לא מוגדרים בארגון, כשהארגון לא יציב כמו במצבי שינוי, או כשאין הדדיות בין התועלת הארגונית והאישית. לפעמים גם פעולות חפות מכל פוליטיקה עלולות להתפרש בעיני אחרים כפוליטיות. (סמואל,2002,עמ19)
קיימים מספר גורמים המשפיעים על תפיסת הפוליטיקה הארגונית כפי ש-Ferris et al. (1989) הציעו לחלק את המשתנים המנבאים למשתנים אישיים (דמוגרפיים,אישיות) ומשתני עבודה ארגוניים (גיוון, תפקיד, ביזור וריכוזיות).

תנאים להתפתחות הפוליטיקה הארגונית:סמואל (2002) מונה מספר גורמים:
שנויים ארגוניים בתהליכי ההפקה (טכנולוגיות חדישות,נהלי עבודה,הגדרה מחודשת של סמכויות ותפקידים)) היוצרים מצב של חוסר ודאות וכל מי שיכול להפחית את דרגת אי הודאות,עוצמתו והשפעתו הפוליטית גדלה (אצל סמואל (2002) Hickson t al.1971; Hembrick,1981,).
עמימות וחוסר בהירות בחלוקת העבודה,הסמכויות והתפקידים בארגון יוצרים קונפליקט תפקודי המאפשר פעילות פוליטית ולקבוע עובדות בשטח בהתאם להעדפותיהם.
חוסר הסכמה חברתית בנושאים מהותיים לארגון גם משמש קרקע להתפתחות מאבק פוליטי ופעלתנים נוטים להציג בפומבי את האינטרסים הבסיסיים שלהם במסווה של אידיאולוגיה וטובת הארגון בכדי לזכות ביתרון על פני יריביו.
מחסור במשאבים יוצרת מאבקים פוליטיים על אופן חלוקתם על ידי תאוות בצע,יצר השלטון והשררה ושאיפות ליוקרה וכבוד.
תהליך בחירת מטרות ויעדי הארגון עלול לעורר פוליטיקה ארגונית היות והוא מבטא את סדר העדיפויות שעל פיהם מבצע ומתכנן הארגון את פעולותיו ומקצה משאבים ליחידות שונות ואת קדימויות מוטבים שונים לקבלת תגמולים .
שאיפות של בעלי עניין להיות בין בעלי התפקידים הבכירים הנהנים מזכויות יתר וטובות הנאה משאר עובדי הארגון ומקנות יתרון בכל הנוגע לקידום אינטרסים והתועלת שהם מפיקים מהארגון ואיוש תפקידים של שותפים לאינטרסים שלהם, שכן התמיכה המושגת אינה ניתנת בחינם וכגודל תלותו של האחד כך גדלה עוצמתו והשפעתו של השני , והשפעתם על המבנה הארגוני של החברה .
עימותים בין תפקודיים-הגדרה לא ברורה לתפקיד,דרישות סותרות,חפיפה בסמכויות מעודדים זאת וגורמים לפעלתנים פוליטיים להשתמש בעוצמה ופוליטיקה כאמצעי ליישוב סכסוכים. (Morgan, 1986, אצל סמואל ,2002). כל תת יחידה מתאמצת להגביר את עוצמתה בארגון ולהבליט את חשיבות תרומתן לבצועי והישגי הארגון ולזקוף לעצמה השגים והצלחות גם כשהשגים אלו הם תוצאה של מאמצים כלל ארגוניים ואולי אף נסיבות חיצוניות.

מנהלים וכפיפים בפוליטיקה הארגוניתעל פי סמואל (2002) ממונים חותרים להבטיח כי יחסיהם על כפופיהם יתנהלו בהתאם לרצונם. לעיתים יישוב סכסוך נכפה בכוח על הכפופים על ידי מניעת תגמולים ועונשים –כלומר שמוש בעוצמה , ואז הכפופים משתמשים גם בעוצמתם ועלולים לפעול בפעולות תגמול כלפי הממונים ובכירים-אי ציות,חוסר נאמנות,מניעת מידע וגיוס תמיכה מעמיתיהם, ו/או מנסים לגרום להדחת הממונים על ידי הדלפות מגמתיות,הלשנות והשמצות. כפופים יכולים להשתמש בפוליטיקה כדי להשפיע על התגמולים אותם יקבלו מהארגון כמו התיידדות עם הממונים,התמקחות,תקיפות כלפיהם ולרוב הם אכן זוכים להערכות ביצועים טובות יותר ושכר גבוה יותר מאשר עובדים שלא משתמשים בפוליטיקה הארגונית.(אצל סמואל,2002, Kipnis&Schmidt)
בכירים יוצרים בפוליטיקה הארגונית פעולות גומלין עם זוטרים יותר ולהפך לצורך חבות הדדית על ידי טקטיקות של השפעה בין אישית כמו יצירת אווירה חברית לכאורה והסכמה עם דעותיהם, חנופה,הפחדה, מניפולציה של רגשות (שימוש במקל והגזר ברגשות),נדנדנות ועוד.

תפיסת פוליטיקה ארגוניתתפיסות של אמון וצדק (גם צדק חלוקתי) מבטאות את רמת הפוליטיקה הארגונית
(Ferris et al.,1989).
O'conner & Morrison (2001) מצאו שלאקלים ארגוני השפעה על תפיסת הפוליטיקה הארגונית ולכן גם על בצועי הארגון.
על פי Witt et al. (2002), תפיסת הפוליטיקה הארגונית מהווה מדד סובייקטיבי התלוי בפרשנות העובדים לאקלים הארגוני ומשפיע על התנהגות וביצועי העובדים וכן יפרשו את כל התנהגויות הארגון כפוליטיות. עובדים התופסים באופן שלילי את מקום עבודתם כפוליטי, נמנעים מלקיחת חלק ב"משחק הפוליטי" ונוטים להתמקד בבצוע משימותיהם ולמעט באינטראקציה חברתית או בשיתוף מקצועי עם עובדים אחרים מעבר למינימום הנדרש.

מצבים הנתפסים כפוליטייםעל פי סמואל (2002)במצבי עמימות,אי ודאות ועימות מזמינים פעלתנים להשתמש בעוצמה הפוליטית שלהם וכל פעילות שלהם נתפסת כפוליטית בעיני שאר העובדים כמו שנוי ארגוני, הערכת הצלחה או כשלון,יחסים בין ממונים לכפופים ויחסים בין יחידות ארגוניות ,קידום וניוד עובדים,גיוס עובדים חדשים,הענקת שכר והטבות,האצלת סמכויות, הערכת ביצועים, הקצאת משאבים ועוד(אצל סמואל (2002) Ferris et al.(1989);Gandz &Murray(1980)).
Ferris et al.(1989)אצל סמואל (2002) טוען כי נטיית העובד לייחס פוליטיקה ארגונית למצבים שונים נקבעת על ידי שלוש גורמים: השפעות ארגוניות (ריכוזיות ועוד),השפעות סביבת העבודה והתפקיד (קידום,חוסר הערכת ביצועים טובים ועוד) והשפעות אישיות (מין,גיל,ותק)
Ferris et al.(1996)אצל סמואל (2002) אף גורס שעובדים חסרי עוצמה ותלויים יותר בזולת בנוגע לקידום,הצלחה מקצועית ותגמולים וחוסר תקווה בנוגע להצלחתם בארגון ייטו יותר לראות בארגון שלהם ארגון פוליטי באופיו.

התנהגויות הנתפסות כפוליטיות
התנהגויות לא רשמיות נוטות להתפרש יותר כפוליטיות מאשר התנהגויות רשמיות או לא חוקיות. עובדים רואים בהתנהגות המכוונת להשפיע על מחשבותיו ופעולותיו של הזולת התנהגות פוליטית,כמו גם שימוש בטקטיקות של הפעלת עוצמה (איומים,לחצים,תחבולנות), התנהגות המסתירה מניעים אישיים שאין להם מקום ביחסים תקינים בארגון, כשמזהים פער ממשי בין כוונת הזולת ומעשיו
במחקר שלMintzberg(1983) אצל סמואל (2002) נמצאו מספר דפוסי התנהגות הנתפסים כפוליטיים:
• החלטיות-נחרצות ותקיפות כלפי הזולת.
• חנפנות – במיוחד כשמופנית כלפי בכירים כדי להשיג טובות הנאה לא בדרך המקובלת.
• שכלתנות- השפעה על אחרים על ידי טיעונים המיועדים לגרום להם לשנות את דעתם/התנהגותם-כפייה מחשבתית.
• חליפין- בכדי להשיג תוצאות מסוימות לא בדרך המקובלת,גיבוי וחיפוי,קידום ועוד.
• פנייה לסמכויות-נטייה של עובד לפנות לממונים ולבכירים כדי לזכות בגיבוי ותמיכה בהפנותו דרישות לאנשים אחרים בארגון-הפעלת השפעה לא הוגנת על הזולת.
• יצירת קואליציה-חבירה של פעלתנים שונים לפעולה נגד פעלתנים אחרים כדי לקדם אינטרסים מסוימים.
• מיקוח-מתפרשת כעקיפת נהלי הארגון-תוצאה של משא ומתן כפועל יוצא של מאבקי כח ופשרות זהו תהליך פוליטי בין עלי העניין ולא תוצר של מדיניות שנקבעה.
• ענישה- השפעה בכח על הזולת כדי לכפות את רצונו.

תוצאות הפוליטיקה הארגוניתמופיעות במישורים הבאים (Ferris et al. (1989) אצל (Ferris & King(1991):
תוצאות פסיכולוגיות (לחץ ושחיקה אצל העובדים), שינוי שלילי בעמדות העובדים(אמון, שביעות רצון,מחויבות ארגונית) והשפעות התנהגותיות (איחורים וחיסורים,נטייה לעזיבה).

לפוליטיקה ארגונית יש השלכות חיוביות ושליליות לפי Kumar & Ghadially (1989). חיובי: שפור בצועים,שיפור במעמד,מימוש יעדים,קידום,הגדלת סמכויות.
שלילי: פגיעה באמינות, עלייה בעמדות שליליות של אחרים,בזבוז משאבים ופגיעה בביצועי הארגון.

ממצאי מחקר של Mintzberg (1973)( אצל Letiche,2001) הראו שמנהלים מקדישים את מרבית זמנם באינטראקציות חברתיות היכולות להעצים כח והשפעה ולא בפעילויות נהוליות קלסיות. תמכה בכך תצפית של Luthans& Rosenkrantz (1985) אצל Luthans et al (1993) אחר מנהלים מצליחים בארגונים שונים ,שהראתה שקיים קשר מובהק בין הצלחה ניהולית לבי שכיחות הופעת התנהגויות פוליטיות אצל מנהלים. מוסיף Randolph (1985) אצל Randolph & May (2001) שפוליטיקה יכולה להיות חיובית ולהוות אמצעי בידי העובדים והמנהלים למימוש צרכים שלא ניתנים למימוש בדרכים אחרות.

לעומתם ועם השנים הסכימו החוקרים כי לפוליטיקה הארגונית יש השלכות שליליות על תפוקות העובדים יותר מהשפעות חיוביות:
Mintzberg (1973) טוען כי אם הפוליטיקה הארגונית חורגת מגבולות מסויימים היא עלולה לפגוע בביצועי העובדים ושלפוליטיקה ארגונית יש השפעה שלילית במיוחד במגזר הציבורי (Vigoda,2000,2003). פעולות אלו משבשות את הסדר הארגוני ועובדים לומדים כי יש אפשרות לעקוף את כללי הארגון ,להשתמש בקצורי דרך כדי לקדם עניינים ומנסים דרכים אלו בעצמם ומעניקות לגיטימציה להתנהגות פוליטית בארגון. התנהגויות פוליטיות מעוררות מתחים ועימותים בארגון (סמואל 2002).

מודלים מסויימים מזהים תחושות שהם פועל יוצא של פוליטיקה ארגונית (אצל סמואל,2002, Vigoda,2000;Ferris et al.1989,1996):
חרדה תעסוקתית- עובדים נוטים להאמין שהדרך הטובה לשמור על משרתם היא להתנהג בדרך פוליטית ובמידה והתנהגותם לא פוליטית יחושו חרדה מתמדת.
מעורבות בעבודה-עובדים יחשבו שלאופן בו עובד כלשהו משפיע על עובדים אחרים יש חשיבות רבה יותר מביצוע תפקידו וזה מפחית את הרצון להשקיע,לשפר בצועים והתגובה הפסיכולוגית לכך היא אדישות,חוסר אכפתיות ואי רצון להשתתף בפעילויות ארגוניות.
שביעות רצון בעבודה-עובדים המצויים בחרדה,ללא מעורבות פסיכולוגית וחוסר התלהבות יפתחו חוסר שביעות מהתפקיד,הממונים,העמיתים וכלל הארגון.
התנהגות נסוגה-עובדים שאינם מרוצים מהפוליטיקה הארגונית מתרחקים ומתנתקים מהארגון או מצמצמים את שהותם במחיצתו, נוטים להעדר תכופות, בקשות לפרישה ונטישת הארגון אשר מבטאים נסיגה בהזדהות עם הארגון ומטרותיו,חוסר נאמנות וחוסר מחוייבות.

רמה גבוהה של פוליטיקה ארגונית עלולה לפגום בבצועי הארגון בכמה אופנים:
( Witt et al(2002))
• אקלים ארגוני פוליטי עלול להתפרש על ידי העובדים כהתנהגות לא תקינה של ההנהלה ובכך יחושו כי חלה הפרה של החוזה הפסיכולוגי ביניהם ומעסיקם. חוזה פסיכולוגי מורכב מחליפין כלכלי/חברתי ומושפע על ידי תפיסת הפוליטיקה הארגונית. למשל קידום או תגמול של אחד העובדים בארגון יתפרש כלא הוגן והעובדים יחושו אי אמון כלפי השחקן הפוליטי והממונה.(סמואל (2002) Witt et al., (2002 ))
• התנהגויות פוליטיות פוגעות בקשרים חברתיים בין חברי הארגון והעובדים ימעיטו במתן עזרה או התנדבות מחשש שהם יתורגמו על ידי אחרים להון פוליטי . אם העובד מאמין שהארגון מתנהל בהגינות יהיה מוכן לשפר ביצועיו הפורמליים והלא פורמלים, אך כשמערכת האמון משתבשת יש השפעה שלילית על רמת ואיכות הביצועים (Organ&Payne,2000).
• אקלים פוליטי עלול להביא למנויי עובדים חסרי כישורים רק מכיון שהם כח פוליטי בארגון ולכן נוצרת מערכת יחסים של חוסר אמון בין העובדים להנהלה והקשרים החברתיים בארגון רעועים, התקשורת חסומה וקיום בצועים מעבר לנדרש בהגדרת התפקיד מינימלית ולכן ביצועי הארגון ואיכותם נפגמים.

במחקר שנערך בארץ על ידי Vigoda (2000) אצל סמואל(2002) נתגלה שעובדים שמייחסים לארגונם פוליטיקה ארגונית שאינה לשביעות רצונם נוטים להתרשל בבצוע משימותיהם ונשארים בארגון כדי לשמור רק על בטחון תעסוקתי כלשהו.רשלנותם מתבטאת באיכות שירות ירוד וחוסר נכונותם להסתגל לדפוסי עבודה ייעילים.

במחקר של Treadway et al (2005) נמצא שתפיסת פוליטיקה בארגון מוגברת ,משפיעה על איכות הביצועים בקרב עובדים מבוגרים ואינה משפיעה על עובדים צעירים.

מדד הפוליטיקה הארגוניתFerris et al. (1989,1992) הציעו מדד למדידת תפיסת הפוליטיקה הארגונית
(POPS-Perceptions of Organizational Politics Scale) אשר השימוש בו במחקרים שונים הביא לממצאים שתפיסות גבוהות של פוליטיקה ארגונית בעיני עובדי הארגון קשורות לתפיסות נמוכות של צדק ניהולי,צדק חלוקתי,הוגנות והגינות וכן במחקרים מאוחרים יותר נמצאו קשרים חיוביים בין תפיסות של פוליטיקה ארגונית לחוסר יעילות מחלקות ארגוניות.
Kacmar et al।,1991; Folger et al।,1992; Ferris et al.,1992; Ferris et al.,1996) (אצל Witt et al. (2002).)) .

 1. ביבליוגרפיה1. ויגודה, ע. (1997). פוליטיקה ארגונית. חיבור לשם קבלת דוקטור. החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה.
  2. סמואל. י.,2002, המשחק הפוליטי-עוצמה והשפעה בארגונים, אוניברסיטת חיפה/זמורה-ביתן
  ३.Byrne, Z. ,2005,Fairness Reduces the Negative Effects of Organizational Politics on Turnover Intentions, Citizenship Behavior and Job Performance, Journal of Business & Psychology, Vol. 20 Issue 2, p175-200, 26p
  4. Ferris, G. R.; Kacmar, K. M,1992,. Perceptions of organizational politics Journal of Management; Vol. 18, p93-116, 24p
  5. Ferris, G. R.; Russ, G.S.; Fandt, P. M.,1989,.Politics in organizations Impression management in the organization; Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum, p143-170, 28p. Edited by: Giacalone, R. A.; Rosenfeld, P
  6. Ferris,G.R., King.T.R,(1991), Politics in Human Resources Decisions:A Walk on the Dark Side ,Organizational Dynamics, Vol. 20 Issue 2, p59-71, 13p, 1 diagram,
Letiche, H.; Boje, D. , (2001), Emergence, Phenomenal Complexity Theory and the Politics of Organization, Vol. 3 Issue 4, p5-31
Margulies, N.; Raia, A. P.,(1984) ,The Politics of Organization Development. Training & Development Journal, Vol. 38 Issue 8, p20, 4p
9. MINTZBERG,H.,1985, THE ORGANIZATION AS POLITICAL ARENA, Joumal of Management Studies. 22:2 1985
10. Moe, T.M.,1994, Integrating politics and organizations: Positive theory and public administration. Journal of Public Administration Research & Theory (Transaction), Vol. 4, Issue 1 ,Database:Business Source Premier
11. Myers, K.; Richards, D.; Holley, C. ,2005, Transition Politics. Leadership Excellence, Vol. 22 Issue 10, p14-14
12. Nurse, L.,2005,Performance appraisal, employee development and organizational justice: exploring the linkages.. International Journal of Human Resource Management, Vol. 16 Issue 7, p1176-1194, 19p, 3 charts;
13. O'Connor, W.E.,Morrison, T.G. ,2001,A Comparison of Situational and Dispositional Predictors of Perceptions of Organizational Politics., Journal of Psychology;, Vol 135 Issue 3, p301, 12p, 2 charts
14. Pfeffer, J. (1981). Power in Organizations. Marshfield, Mass.: Pittman.
Treadway, D. C.; Ferris, G. R.; Hochwarter, W.; Perrewé, P.; Witt, L. A.; Goodman, J.M ,2005, The Role of Age in the Perceptions of Politics -- Job Performance Relationship: A Three-Study Constructive Replication.. Journal of Applied Psychology, Vol. 90 Issue 5, p872-881, 10p
Vigoda, E.,2000, Internal Politics in Public Administration Systems.. Public Personnel Management, Vol. 29 Issue 2, p185, 26p, 1 chart, 1 diagram
Witt.A, Matthew V., Wayne A H.,2002, Dispositions and Organizational Politics Perceptions-The Influence of Positive and Negative Affectivity, Journal of Management Research, Volume 2, Number 3

זיוה אפריים 054-6337762

20 comments:

 1. אנונימי24/1/13

  I'm amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that's bοth equаlly educatіve and entertaining,
  and let me tell you, you've hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i'm vеrу happy
  I came acrоsѕ this during my search foг ѕomethіng гelating tο this.  my blog :: iphone repair kl
  Feel free to surf my page iphone repair petaling jaya

  השבמחק
 2. אנונימי25/1/13

  Howԁy ωould you mind stаting which blоg platform you're working with? I'm goіng tο start my
  oωn blоg in thе near futurе but I'm having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking fοr sοmethіng сοmρletely unіquе.
  Ρ.S My aрolοgiеѕ for bеing off-toрiс
  but I had to аѕk!

  Have a lοok at my blog: iphone repair kl
  Feel free to visit my site :: iphone repair

  השבמחק
 3. אנונימי25/1/13

  Valuаble info. Fortunate me I found your site
  by accident, anԁ I'm stunned why this coincidence did not happened earlier! I bookmarked it.
  Here is my blog ... iphone repair petaling jaya

  השבמחק
 4. first buy domain and then build by yourself tha blog and the format here: http://www.godaddy.com/deals/?gclid=CMDL1sCWg7UCFYG_zAodPyAAlw&isc=gfnf4il09&ef_id=UO0XXQAARlruHGaa:20130125091813:s

  thank you (:

  השבמחק
 5. אנונימי29/1/13

  whoаh this blog iѕ great i really lіκe studуing your posts.
  Κеep up the goοd ωoгk! You alreаdy
  know, many people are looking round for this info, уou саn aid them greatly.
  Visit my homepage - iphone kl

  השבמחק
 6. אנונימי27/2/13

  I рay a quick visit each day a feω web
  ѕites and sites to reаd articleѕ,
  but this blog giѵеs feаture baѕed artіclеѕ.  my blog :: ipad repair selangor

  השבמחק
 7. אנונימי1/3/13

  Hellо! I just wish to giѵe you a huge thumbs up for
  thе ехcellent information you've got right here on this post. I'll be coming bаck to yοuг blog for more soon.


  Visit mу blοg ρoѕt ipad repair

  השבמחק
 8. אנונימי7/3/13

  Hurrah! Аt last I got a wеbsite fгom wherе I knoω hoω
  to іn fact οbtain helpful faсts conceгnіng my ѕtuԁy and knоwledge.


  Rеview mу web site :: http://Imalaysian.com/

  השבמחק
 9. אנונימי15/3/13

  Ιf some onе needs ехpert vieω
  οn the tоpiс οf гunnіng a blog after thаt i adѵise him/her to pаy а visit this website, Keeр up the рleasаnt woгk.


  mу site ... ipad repair kl

  השבמחק
 10. אנונימי27/3/13

  This іs very interesting, Υou are a very sκіlled
  bloggeг. ӏ have ϳoinеd уour feed аnԁ
  looκ forwаrd to seeking moгe of your fаntastic pοst.
  Also, I've shared your website in my social networks!

  my page macbook repair penang

  השבמחק
 11. אנונימי16/4/13

  Hello, yup this piece of wгiting is really
  good and I have lеarned lοt of thіngs from it about blogging.
  thanks.

  Μy web page: ipad repair cheras

  השבמחק
 12. אנונימי11/5/13

  I lovе your blog.. very nice colors & theme.
  Dіd уоu makе this websіte yourself oг did you hirе somеone tо do
  it for you? Plz reрlу as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

  Here is my web-site iphone repair pj

  השבמחק
 13. אנונימי18/5/13

  Νice poѕt. Ι lеаrn
  ѕоmething neω and chаllenging on blоgs I stumbleupon on а daіly basis.
  It's always useful to read through articles from other authors and use a little something from other sites.

  My web blog: wiredtree coupon

  השבמחק
 14. אנונימי11/4/14

  Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create
  my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

  Stop by my blog post :: www

  השבמחק
 15. אנונימי12/5/14

  If some one needs expert view concerning blogging and site-building after that i suggest him/her to go to see this blog,
  Keep up the pleasant job.

  Also visit my webpage - click me (http://www.fishfreegames.com/profile/33309/KristeenWo.html)

  השבמחק
 16. אנונימי29/5/14

  I visit daily a few web pages and websites to read articles or reviews, but
  this weblog gives quality based articles.

  my website - top 10 free web hosting australia

  השבמחק
 17. אנונימי14/6/14

  I just could not depart your website before suggesting that I actually loved the usual info a person provide to your
  guests? Is gonna be back regularly in order to
  inspect new posts

  Feel free to surf to my blog; cheap web hosting reseller plan ()

  השבמחק
 18. אנונימי30/6/14

  Wonderful goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you're just too great.
  I really like what you've acquired here, certainly like what you're saying
  and the way in which you say it. You make it entertaining and you still
  care for to keep it smart. I can't wait to read much
  more from you. This is actually a tremendous web site.


  Also visit my blog post :: music marketing press promotion distribution and retail

  השבמחק
 19. אנונימי7/1/15

  Does your site have a contact page? I'm having
  problems locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
  I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.  Feel free to visit my web page ... weight loss (Larae)

  השבמחק
 20. מעניין מאד
  משה הרשקו
  יעוץ עסקי

  השבמחק

תגובות יתקבלו בשמחה

.

.

תכנים פופולרים באתר

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה

לחצו להפצת מסר האהבה, האחדות והשלום העולמי

עמוד האירוע ופירוט האומנים/מנחים המתנדבים בהכנה