.

.

רוצה להגשים? לשנות? להתעצם? תתקשר 054-6337762 מלווה תהליכי שינוי, העצמה והגשמה אישית ועסקית

מכיר/ה את זה שיש לכל אחד חלום שהוא/היא רוצה להגשים ? מכיר/ה את הפעמים בהם ויתרת על החלום כי זה לא הזמן, כי אני לא מספיק טוב/ה, כי אין לי זמן, כי זה לא העיתוי המתאים? כי אני פוחד/ת להיכשל? כי אני פוחד/ת להצליח? כי אחרים כבר עושים זאת ובטח עושים זאת יותר טוב ממני?
כולנו מכירים...
מי את/ה? מהו רצון ליבך האמיתי?,מהו החלום,החזון,היעוד שלך? העשייה שלך מדברת את רצון ליבך? האם קיים שם חופש בחירה אמיתי שמחובר למי שאת/ה? רוצה להרגיש שאת/ה חי/ה את החיים וחי/ה אותם במלואם, בתשוקה ובביטוי והגשמה מלאים של מי שאת/ה?

אז הנה הזדמנות עבורך להגשים את חלומך – אם זה בבניית עסק, אם זה למצוא אהבה, אם זה לשנות משהו בחייך כמו מגורים, עיסוק, יחסים, להנהיג, לתת מהשפע שלך לאחרים.
הזמן הוא תמיד עכשיו, לא אחר כך, לא כש...
ללכת מעבר לפחדים, מעבר לקול הקטן שלוחש לנו בלב- כן, אתה יכול אבל... מי שלא מנסה לא נכשל...ומי שנכשל, לומד עד שהוא מצליח...

תתקשר 054-6337762 מלווה תהליכי שינוי, העצמה והגשמה אישית ועסקית

אתיקה,מוסר ואחריות תאגידית

אחריות תאגידית, אתיקה ומוסר

מודגשאחריות תאגידית היא שם כולל לכללי התנהגות של ארגון המתנהל כ"אזרח" הגון, המתייחס כראוי לבעלי העניין הסובבים אותו.
התנהלותם של ארגונים, בעיקר חברות עסקיות, לפי כללים של אחריות תאגידית נוגדת לכאורה את התנהלותו הטבעית של הארגון כמי שרוצה להגשים את מטרותיו. הגשמת המטרות הארגוניות באה, לעתים , על חשבון קידום מטרותיהם של אחרים – העובדים, הסביבה והציבור בכללו.

האחריות התאגידית כוללת שמונה תחומי פעילות מרכזיים, המקיפים את מגוון הקשרים של חברה עם מחזיקי העניין שלה. התחומים הם:

אתיקה בעסקים – התנהגות נאותה, כמו מניעת שחיתות.
ממשל תאגידי – הכולל שקיפות ראויה ודיווח באמצעות מנגנונים בהנהלה ובדירקטוריון
, כמו ייצוג הולם של דירקטורים חיצוניים; הפרדה בין תפקידי ההנהלה והדירקטוריון; שקיפות בניהול תגמול בכירים; וגם ניהול, דיווח ושקיפות בנושאים חברתיים-סביבתיים.
מוצרים, פרסום,שווק
ולקוחות – הגינות מסחרית על כל היבטיה.
שותפים ושרשרת האספקה
– יחס הוגן לשותפים ולספקים .
שמירה על
זכויות אדם וזכויות אזרח במישורי העשייה השונים.
מחויבות לאיכות הסביבה ולעקרונות של - ההכרח לשמור על קיום צורכי האנושות בדור הנוכחי מבלי להקריב את יכולתם של הדורות הבאים לקיים את צורכיהם שלהם, תוך הקטנת השפעות סביבתיות שליליות, כמו שימוש מופחת באנרגיה,מיחזור
חומרי גלם, טיפול בשפכים ועוד.
יצירה של סביבת עבודה הוגנת, למשל, שמירה על חוקי
העבודה ועל כבודו של העובד; ושל סביבת עבודה מתקדמת, הכוללת פיתוח הון אנושי, איזון בין העבודה לבין הפנאי, ועוד.
מעורבות בקהילה, ובכללה מדיניות התרומה לקהילה וההתנדבות של העובדים.


המוסר הוא אוסף כללי ההתנהגות המקובלים בחברה ובתרבות. מקור השם בלטינית mores שהינו הרגל או נוהג.
האתיקה היא תחום הידע שמציע ביקורת על המוסר, ומציגה אוסף כללי התנהגות אשר בחלקם הם חלופות לכללי ההתנהגות של המוסר.הפילוסופיה של המוסר נקראת גם אתיקה או תורת המידות, והיא ענף של ה
פילוסופיה העוסק בשאלות 'מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו?' ומהי 'המידה הטובה?'. נקור השם מיוונית ethos שפירושה אופי, המבנה הנפשי הפנימי של האדם. (וולף,2008).
אתיקה עסקית כוללת כללי התנהגות הכוללים את חברי הקבוצה המקצועית והשאלות האתיות הנוגעות לתחום העיסקי כמו אי מתן שוחד, איכות מוצר, איכות שירות, יחס לעובדים ולבעלי העניין.


המודלים אשר מציגים מספר גישות פילוסופיות בהן מקובל להשתמש לניתוח סוגיות ודילמות אתיות, הניצבות בפני מנהלים ועובדים:

1.הגישה התועלתנית - Utilitarian - ג'ון סטיוארט-מיל, טוענת להיותה של פעולה אתית, אם במבחן התוצאה היא הביאה את מירב התועלת למירב האנשים גם אם המיעוט נפגע.
2.גישת הזכויות - Rights - זכויות בסיסיות של כל אדם שיש לכבדן, כגון :

א.זכותו של אדם לדעת את האמת לגבי בחירות שונות הקשורות להחלטות שלו ביום- יום.
ב.זכותו של אדם לפרטיות, כל עוד לא פגע באדם אחר.
ג.זכותו של אדם להישמר מפגיעה פיזית שמקורה בסיכון שנכפה עליו.
ד.זכותו של אדם למימוש הבטחות שקיבל. על פי גישת הזכויות, זכויות פרט אלו חייבות להישמר ופעולה נמדדת, מבחינת מידת האתיקה שלה, ביכולת להימנע מפגיעה בהן.
3.גישת ההוגנות/ צדק Fairness/Justice- אריסטו – פעולה תהיה הוגנת כל עוד לא נגרם מצב של אפליה או חוסר שוויון , חלוקת משאבים לא נכונה או העדפה פסולה כלשהי.
4. טובת הכלל - Common-Good Approach- אפלטון, אריסטו וסיסרו -טוענת לקיומם של מוצרים ציבוריים ותנאים כללים להם זכאים כולם, לדוגמא: חינוך,בריאות, ביטחון,שיפוט הוגן וצודק וכיו"ב.
5.גישת הסגולות הטובות - The Virtue Approach - טוענת לסגולות אנושיות אידיאליות המביאות אותנו לרמה גבוהה יותר של אנושיות כמו למשל הכנות, החמלה, הנדיבות, היושרה, ההוגנות, השליטה העצמית וכיו"ב.


זיוה אפריים - ייעוץ עסקי , איגוני ופיננסי 054-6337762

ביבליוגרפיה:

1. בר חיים, א. (1994). התנהגות ארגונית-כרך ב'. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה
2. גולמן, ד. (2000). מנהיגות שמשיגה תוצאות, אקזקיוטיב, עמ' 20-31. (תדפיס)
3. גונן.א וזכאי. א( 2005 ) "מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה" מישרד הביטחון
4. גזיאל,ח.,(1990),מחשבה מינהלית בת זמננו,הוצאת רמות ת"א.
5. גלוברזון,א; כרמי,ע. (1983). אנשים בארגון, הוצאת ספריית המנהל.
6. דרוקר,פ. (1992). מנהול של אתמול למנהיגות של מחר. מטר,תל אביב.
7. וולף,ר.(2008). אתיקה טובה לעסקים.הוצאת ראובן מס, ירושלים
9. וירסמה, פ., שירות לקוחות מעל ומעבר, (1998), מטר
10. ורדי, י. (1996). החוזה הפסיכולוגי: מושגים, מחקרים, יישומים. משאבי אנוש.
11. יזרעאלי, ד. (2000). חקיקה לטיפוח האתיקה בארגונים בתוך: ד. יזרעאלי, נ. זהר
אתיקה ואחריות חברתית: עיונים ישראליים (עמ' 175 – 190). תל אביב: צ'ריקובר.
12. כהן,ב.,וורוויק,מ. (2008). אחריות חברתית כגישה עסקית. הוצאת מטר,ת"א
13. כפיר א.(1997) ארגון וניהול-עיצוב ושינוי,פרק 6 עמודים 117-157.צ'ריקובר מוציאים לאור 14. לפידות,י.,2001,מנהיגות ואמון ,פגיעות ואמון במערכת יחסים הירארכית: ניתוח אירועים קריטיים שהתרחשו בצבא, ירחון משאבי אנוש מס': 165 ,עמוד: 28.
15. סמואל,י. (2002), המשחק הפוליטי,זמורה ביתן,חיפה.
16. פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים. תל-אביב: רמות.
17. פיטרס, ט. (2001). להמציא את העבודה מחדש: 50 רעיונות להקמת שירות מקצועי. ת"א
18. קוטלר,פ., (2004), עקרונות השיווק של קוטלר מא' ועד ת', ת"א הוצאת מטר.
19. קוטלר, פ., קוטלר על שיווק, (2000), מטר
20. קוטלר, פ., הורניק, י., (2000), ניהול השיווק- מהדורה ישראלית. האוניברסיטה הפתוחה.
21. קורי,י.(2008), סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית, הוצאת י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית,ירושלים.
22. קרן,א. (1998), שיטות ארגון וניהול,הוצאת כנרת.
23. ראפ, ס. (1996), שיווק בגדול החדש, מטר
24. רייכל,אריה (2000). אתיקה עסקית השוואתית:אתיקה ואחריות חברתית:עיונים ישראלים בעריכת דוב יזעאלי ונעם זהר הוצאת-צריקובר ת"א.
25. שניידר, ב. ובואן, ד. (1996). שירות מנצח בשוק תחרותי. מטר.
26. http://hl.hit.ac.il/users/www/26582%20/6536498394.doc (19.4.09)
27. http://www.ti-israel.org/ (20.4.09)
28. il.org.ishrm.www (19.4.09)
29. http://www.ishrm.org.il/template/default.asp?maincat=7(19.4.09)
30. http://www.maala.org.il/heb/home/news/03/default.asp?ContentID=675
31. http://www.sii.org.il/sip_storage/FILES/8/538.pdf
32. http://www.articles.co.il/
33. www.articles.co.il/print.php?id=11638 - 32k
34. www.articles.co.il/print.php?id=11529 - 32k
35. www.leadersnet.co.il/scripts/forums/forum.asp?commid=1&fid=7&pageno=54 50k
36. www.campaign.derby.co.il/yedion/0607/dudieilat.doc
37. www.ti-israel.org/Index.asp?ArticleID=1270&CategoryID=182&Page=1 - 46k

14 תגובות:

 1. כתבה מאוד מעניינת. הגעתי לכאן שחיפשתי לגבי שילוב של קטגוריה בתפריט ראשי של העמודים. אמנם פתרון לזה לא מצאתי כאן אבל בהחלט מצאתי מספר דברים מעניינים ! תודה !

  השבמחק
 2. אנונימי11/4/14

  Wow, incredible weblog layout! How lengthy have
  you been blogging for? you make blogging look easy. The whole glance of your web site is great, let alone the content!


  Here is my web page; www

  השבמחק
 3. אנונימי11/4/14

  My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I might
  check things out. I like what I see so i am just following
  you. Look forward to going over your web page yet again.  Also visit my weblog www

  השבמחק
 4. אנונימי11/4/14

  My brother recommended I might like this website.

  He was totally right. This post truly made my day.
  You can not imagine simply how much time I had spent for
  this information! Thanks!

  Look at my website ... www

  השבמחק
 5. אנונימי12/5/14

  Hi, constantly i used to check weblog posts here in the early hours in the morning,
  since i love to gain knowledge of more and more.

  My web site - Clash of clans hack

  השבמחק
 6. אנונימי29/5/14

  I could not refrain from commenting. Very well written!

  Here is my webpage ... compare web hosting companies in india, ,

  השבמחק
 7. אנונימי31/5/14

  Admiring the hard work you put into your site and in depth
  information you provide. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material.
  Fantastic read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.


  Here is my weblog :: compare web hosting providers india

  השבמחק
 8. אנונימי1/6/14

  Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter
  group? There's a lot of folks that I think would really enjoy
  your content. Please let me know. Cheers

  My page ... website Hosting Companies in namibia

  השבמחק
 9. אנונימי10/6/14

  It's fantastic that you are getting thoughts from this paragraph as
  well as from our discussion made at this place.  Review my web page ... independent music marketing strategies

  השבמחק
 10. אנונימי14/6/14

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative.
  I'm going to watch out for brussels. I'll be grateful if you continue
  this in future. Many people will be benefited
  from your writing. Cheers!

  Visit my web page list of web hosting companies in malaysia

  השבמחק
 11. אנונימי18/6/14

  This text is invaluable. Where can I find out more?


  Also visit my web site - music marketing tips pdf

  השבמחק
 12. אנונימי30/6/14

  Thanks for any other excellent article. The place else could anyone get that kind of info in such
  an ideal method of writing? I've a presentation next week, and I am at the
  search for such information.

  Here is my webpage - best web hosting tax credits for
  small business 2013 ()

  השבמחק
 13. אנונימי2/7/14

  Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to
  and you're just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you're saying
  and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep
  it smart. I can't wait to read much more from you. This is actually a great site.


  Feel free to visit my web page; music marketing manifesto

  השבמחק
 14. אנונימי11/7/14

  Hi friends, how is the whole thing, and what you want to say regarding this piece of writing, in my view
  its truly remarkable for me.

  my blog ... best web hosting control panel windows

  השבמחק

תגובות יתקבלו בשמחה

.

.

תכנים פופולרים באתר

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה

לחצו להפצת מסר האהבה, האחדות והשלום העולמי

עמוד האירוע ופירוט האומנים/מנחים המתנדבים בהכנה